Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 515   projektov
2 nových

Návrh technologického postupu revízie vybraného ženijného zariadenia

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
16,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
17155
Posledná úprava
22.03.2009
Zobrazené
3 163 x
Autor:
martina403
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bakalárska práca je zameraná na návrh technologického postupu vnútornej revízie tlakovej nádoby vybraného ženijného zariadenia.
Úvodná časť je zameraná na charakteristiku vyhradených technických zariadení, na ňu naväzujú legislatívne a technické podmienky pre zabezpečenie skúšok. Ďalej boli v práci charakterizované druhy ženijnej techniky a záverečná časť je venovaná technologickému postupu revízie, a ideovému návrhu pracoviska.

Kľúčové slová:

technologický postup

ženijné zariadenie

bakalárska práca

strojárstvoZdroje:
  • [1] Vyhláška MPSV a R SR č. 718/2002 Z. z.
  • [2] LIPTÁK, P. – KOPECKÝ, I. – GALETA, A.: Špeciálna technika, časť Stroje a zariadenia, Monografia. TnU AD v Trenčíne, Trenčín 2005. ISBN 80-8075-053X. EAN 9788080750354
  • [3] Návod na obsluhu – Elektrocentrála ČSAD 60 – 3 – 400 60 kW, Bratislava 1971
  • [4] Všeobecný vojenský predpis Všeob – 21 – 2
  • [5] ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní
  • [6] STN EN 286-2 + AC Jednoduché nevyhrievané tlakové nádoby na vzduch alebo dusík, 2. časť: Tlakové nádoby na vzduchovo – tlakové brzdy a pomocné zariadenia motorových vozidiel a ich prívesov
  • [7] Štátny odborný technický dozor v rezorte ministerstva obrany 21. 05. 1997
  • [8] KRUŽLIAK, J.: Prevádzková spoľahlivosť, diagnostika a údržba ženijných strojov. VA Liptovský Mikuláš, 2002. ISBN 80-8040-182-9