Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Majetková a kapitálová výstavba podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
5869
Posledná úprava
05.12.2017
Zobrazené
2 898 x
Autor:
nanagr
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Předmětem bakalářské práce „Majetková a kapitálová výstavba podniku“ je analýza majetková a kapitálové struktury v reálně existujícím podnikatelském subjektu:
……………………………
První teoretická část pojednává o jednotlivých položkách aktiv a pasiv.
V druhé části jsou popsány položky aktiv a pasiv a u zkoumané společnosti a provedena finanční analýza.
V závěru jsou na základě výsledků finanční analýzy zpracována doporučení pro optimální majetkovou a kapitálovou strukturu společnosti.

Kľúčové slová:

majetok podniku

kapitál podniku

finančná analýza

manažérske rozhodovanie

charakteristika spoločnostiObsah:
 • TEORETICKÁ ČÁST 8
  1 PODNIKOVÉ VÝROBNÍ FAKTORY 9
  2 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU 11
  3 MAJETEK PODNIKU 13
  3.1 Stálý majetek 13
  3.1.1 Hmotný investiční majetek 14
  3.1.2 Nehmotný investiční majetek 14
  3.1.3 Dlouhodobý finanční majetek 14
  3.2 Oběžný majetek 15
  3.3 Faktory ovlivňující majetkovou strukturu a výši majetku 16
  3.3.1 Struktura majetku 16
  3.3.2 Výše majetku 17
  4 PODNIKOVÝ KAPITÁL 18
  4.1 Celková velikost podnikového kapitálu 18
  4.2 Vlastní kapitál 19
  4.2.1 Vlastní kapitál v podniku jednotlivce 19
  4.2.2.Vlastní kapitál v obchodní společnosti 19
  4.3 Cizí kapitál 20
  4.3.1 Krátkodobý cizí kapitál 20
  4.3.2 Dlouhodobý cizí kapitál 20
  4.3.2.1 Důvody pro použití cizího kapitálu 20
  4.3.2.2 Důvody proti použití cizího kapitálu 20
  4.4. Mírazadluženosti 21
  4.4.1 Teorie „U“ křivky celkových nákladů kapitálu 22
  5 MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ 25
  5.1 Manažerská ekonomika 25
  5.2 Analýza rozhodování 25
  5.2.1 Definice problému 25
  5.2.2 Stanovení cíle 25
  5.2.3 Tvorba variant 26
  5.2.3 Odhad důsledků 26
  5.2.5 Provedení volby 26
  5.2.6 Analýza citlivosti 27
  6 FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ 28
  6.1 Význam finančního řízení podniku 28
  6.2 Základní finanční cíle podniku 32
  6.3 Finanční politika podniku 35
  6.3.1 Daňová politika podniku 35
  6.3.2 Dluhová politika podniku 36
  6.3.3 Likviditní politika podniku 36
  6.3.4 Úvěrová politika podniku 37
  6.3.5 Dividendová politika podniku 37
  7. FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU 38
  7.1 Ukazatele zadluženosti 39
  7.2 Ukazatele platební schopnosti 40
  7.3 Ukazatele aktivity 40
  7.4 Ukazatele rentability 41

  PRAKTICKÁ ČÁST 43
  1 CHARAKERISTIKA SPOLEČNOSTI 44
  2 MAJETEK PODNIKU 45
  2.1 Majetek oběžný 45
  2.1.1 Zásoby 45
  2.1.2 Ostatní oběžný majetek 47
  2.2 Majetek stálý 48
  3 KAPITÁL PODNIKU 49
  2.1 Vlastní kapitál 49
  3.2 Cizí kapitál 49
  3.2.1 Krátkodobý cizí kapitál 49
  3.2.1 Dlouhodobý cizí kapitál 49
  4 FINANČNÍ ANALÝZA 51
  4.1 Ukazatele platební schopnosti 51
  4.2 Ukazatele zadluženosti 52
  4.2 Ukazatele rentability 54
  ZÁVĚR 55
  Seznam tabulek a grafů 57
  Seznam použité literatury 58

Zdroje:
 • Synek, Miroslav kol: Podniková ekonomika. 3. vydání Praha: C.H. Beck, 2002. 479s.
 • Wohe, Gunter: Úvod do podnikového hospodářství. 1. vydání Praha: C.H. Beck, 1995.748s.
 • Valach, Josef kol: Finanční řízení podniku. 2. vydání Praha: Ekopress,s.r.o. 2003. 324s.
 • Vilímová, Anna: Manažerská ekonomika.2 vydání Č.Budějovice Jihočeská Univerzita,2001
 • Živělová, Iva: Finanční řízení podniku I . 1. vydání Brno: MZLU, 1998 , 255s
 • Živělová, Iva: Finanční řízení podniku II . 1. vydání Brno: MZLU, 2003, 339s.
 • Novotný, Jiří, Suchánek, Petr: Nauka o podniku I . 1. vydání Brno:Masarykova Univerzita v Brně Ekonomicko - správní fakulta , 2003, 164s.
 • Sedláček, Jaroslav, Linka Radim: Účetnictví I. 1. vydání Brno: Masarykova Univerzita v Brně Ekonomicko - správní fakulta , 2003 238s
 • Sedláček ,Jaroslav, Linka, Radim: Účetnictví II. 1. vydání Brno: Masarykova Univerzita v Brně Ekonomicko - správní fakulta,2003,206s.