Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 515   projektov
2 nových

SWOT analýza Fakulty Mechatroniky TnUAD

«»
Prípona
.doc
Typ
analýza
Stiahnuté
25 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5565
Posledná úprava
18.10.2017
Zobrazené
2 703 x
Autor:
libabe
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Marketingová stratégia Fakulty Mechatroniky TnUAD (plán hry)

je usporiadaný marketingový postup, o ktorom sa predpokladá, že jeho pomocou dosiahnu podnikateľské jednotky svoje marketingové ciele. Zahŕňa špecifické stratégie pre cieľové trhy, marketingový mix a úroveň marketingových výdavkov. Odvíja sa od poznania potrieb zákazníka.

Marketingovou stratégiou sa organizácia snaží na rozdiel od strategického plánovania už konkrétnejšie definovať a najmä dosiahnuť podnikové ciele. Jedným zo základných a najdôležitejších je dosahovanie zisku. Existuje niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú, akým spôsobom organizácia dosiahne vytýčený cieľ. Medzi najdôležitejšie patria:

Strategický plán spoločnosti - keďže každá organizácia používa niektorú formu strategického obchodného plánu či v jednoduchej alebo zložitejšej podobe, dôležité je pochopiť jeho základné smerovanie, pretože nie všetky firmy kladú dôraz na expanziu, niektoré si cenia viac stabilitu. Podľa tohoto plánu sa potom musí riadiť aj reklama, jej financovanie, prístup k nej a jej dôležitosť.

Výrobková a marketingová orientácia - strategický plán je determinovaný obchodnou orientáciou. Podľa nej sa zistí, či firma kladie dôraz na uspokojovanie potrieb zákazníkov alebo je pre ňu dôležitá výroba s distribúciou a až potom sa svoj produkt snaží predať.

Kľúčové slová:

Marketingová stratégia

Proces strategického plánovania

Ciele organizácie

Vízia

Stratégia

Misia

SWOT analýza

silné stránky

Slabé stránky

Prílezitosti

OhrozeniaObsah:
 • Marketingová stratégia Fakulty Mechatroniky TnUAD
  (plán hry)
  Proces strategického plánovania
  Ciele organizácie
  Vízia
  Stratégia
  Misia (poslanie) organizácie
  SWOT analýza Fakulty Mechatroniky TnUAD
  Analýza konkurencie
  Záver:

Zdroje:
 • J.Borovský - B.Vargic: Manažment pre malých a stredných podnikateľov, Eurounion, BA, 2005
 • Marketing management- Philip KOTLER, Makretingové stratégie- Štefan, Kassala