Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Skúsenosti terapeutov s osobnou terapiou

«»
Prípona
.doc
Typ
analýza
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39673
Posledná úprava
02.03.2012
Zobrazené
1 811 x
Autor:
nikita1404
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Analýza vedeckého článku z pohľadu fenomenologickej psychológie.

Rozhodla som sa napísať túto prácu o článku „Skúsenosti terapeutov s osobnou terapiou“. Táto téma ma zaujala najmä kvôli tomu, že aj pre môj budúci osobný aj profesijný rast je potrebné, aby som takúto terapiu absolvovala – minimálne raz – v rámci psychoterapeutického výcviku. Aj mňa osobne teda zaujíma, podľa čoho si terapeuti vyberajú svojho terapeuta a aké s tým majú skúsenosti. A tak, keď som uvidela tento názov, bolo pre mňa dôležité zistiť už len to, či sa tento článok hodí na prácu z predmetu Súčasné smery v sociálnej psychológii.

Prvý pohľad na článok mi napovedal, že by to mohol byť kvalitatívny výskum, keďže v kvalitatívnom prístupe sú dáta nenumerické a v kvantitatívnom majú naopak číselnú podobu (Ferjenčík, 2000). A jedným z kľúčových slov bola aj fenomenológia, tak som sa na to teda pozrela lepšie.

Mojou vlastnou „laickou“ definíciou fenomenológie je: fenomenologický psychológ je ten, ktorý sa nezaujíma len o vytváranie poučiek a teórií, ale ten, ktorý sa zaujíma najmä o to, čo sa deje v „realite“- či to naozaj funguje tak, ako sa domnievajú laboratórny tvorcovia teórií, ... Teda sú to ľudia, ktorí pracujú v teréne. Takýto terénny výskum je, podľa mňa, oveľa zaujímavejší a samozrejme je dôležitý minimálne do takej miery ako laboratórny. A tak, keď som sa dočítala, že sa autor/ka zaujímal/a o skutočné skúsenosti skutočných terapeutov, potešila som sa. Do akej miery sa autor/ka držala zvoleného smeru, som zisťovala až postupne...

Kľúčové slová:

skúsenosti terapeutov

terapia

terapeuti

fenomenológia

súčasné smery v sociálnej psychológiiObsah:
 • Úvod 2
  Opis článku a uvažovanie o autorovej práci 3
  Prečo sa rozhodol práve pre túto tému 3
  Ako si mohol postaviť výskumnú otázku 4
  Tento problém by mohol byť definovaný aj ako 4
  Výskumné otázky by teda mohli byť položené napríklad takto 5
  Ako sa autor rozhodol odhaliť stanovený výskumný problém 5
  Hľadanie súvislostí s fenomenologickou psychológiou 6
  Všeobecne 6
  Od zakladateľov po dnešok 7
  Zhrnutie 8
  Základné charakteristiky fenomenologickej psychológie, čo z nich a kde dodržal autor 9
  Záver 10
  Bibliografia 11

Zdroje:
 • Blecha, I.: Proměny fenomenologie: Úvod do husserlovy filozofie. Praha: Triton, 2007
 • Ferjenčík, J.: Úvod do metodologie psychologického výskumu: jak skoumat lidskou duši. 1. Vydanie. Praha: Portál, 2000
 • Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. 2. Vydanie. Praha: Portál, 2009
 • Husserl, E.: Karteziánské meditace. Praha: Svoboda-Libertas, 1993
 • James, W.: The writings of william james: A comprehensive edition. New York: The Modern Library, 1968
 • Malec, M.: Pohled do životního sveta členov amatérského speveckého sboru: interpretativní fenomenologická analýza. Brno: Masarykova univerzita, 2011
 • Miovský, M.: Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006
 • Oteiza, V.: Therapists’ experiences of personal therapy: A descriptive phenomenological study. In Counselling and Psychotherapy Research. ISSN 1746-1405, 2010, roč. 10, str. 222-228, dostupné na: http://www.ebscohost.com/
 • Plichtová, J.: Poznámky z predmetu: Súčasné smery v sociálnej psychológii. Bratislava: Univerzita Komenského – Filozofické fakulta, 2011
 • Smith, J., Flowers, P., & Larkin, M.: Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research. London: Sage, 2009