Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Finančná analýza podniku - ukazovatele likvidity, aktivity a zadĺženosti

«»
Prípona
.doc
Typ
analýza
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10242
Posledná úprava
13.11.2018
Zobrazené
1 728 x
Autor:
petlus
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Finančná analýza podniku

- cieľom finančnej analýzy je zistiť súčasnú finančnú situáciu podniku a jej budúci vývoj (finančná situácia podniku je vzťah medzi zdrojmi a potrebou kapitálu)
- na túto finančnú situáciu podniku pôsobia rôzne faktory, ktoré delíme na vonkajšie a vnútorné:
A) vonkajšie
- daňová, rozpočtová, cenová, colná a ďalšie politiky ekonomického centra štátu a obce
- konkurenčná činnosť významných konkurenčných podnikov
- činnosť obchodných partnerov (dodávateľov a zákazníkov), najmä dodržiavanie vzájomných zmluvných vzťahov
- činnosť veriteľov, najmä dodržiavanie vzájomných zmluvných vzťahov
B) vnútorné
- úroveň TOP manažmentu podniku
- organizácia zásobovania, výroby a predaja
- vlastné finančné zdroje podniku a ich štruktúra
- rozsah a finančná náročnosť investičnej činnosti a ďalšie

- finančnou analýzou sa hodnotia finančné výsledky z celej podnikateľskej činnosti, tieto závery využíva TOP manažment (vrcholoví riadiaci pracovníci podniku) a na ich základe odporúčajú vedeniu podniku opatrenia nielen v rámci finančnej činnosti, ale aj v ostatných podnikových činnostiach (napr: v personalistike, výskume a vývoji, údržbe a pod.)
- informácie are finančnú analýzu získava finančný manažér najmä z finančného účtovníctva a sústreďujú sa do dvoch dokumentov súvaha a výkaz príjmov a výdavkov
A) súvaha
- je zdrojom informácií o stave finančnej situácie v určitom časovom okamihu
- vyjadruje momentálny stav majetku (A) a momentálny stav zdrojov jeho krytia (P)
- porovnanie dvoch súvah umožňuje analyzovať zmeny
B) výkaz príjmov a výdavkov
- zobrazuje pohyb peňazí za určité obdobie, mesiac, štvrťrok, rok
- príjmy sa vo výkaze označujú ako kladné toky, výdavky ako záporné toky, výsledkom výkazu je schodok alebo prebytok

Kľúčové slová:

finančná analýza

likvidita

ziskovosť

cash flow

rentabilita

zadĺženosť

ukazovatele aktivity

platobná schopnosť podniku

súvaha

kapitálObsah:
 • Delenie finančnej analýzy
  Platobná schopnosť podniku
  Likvidita
  Cash flow
  VÝkaz cash flow
  Ukazovatele likvidity
  Okamžitá likvidita
  Bežná likvidita
  Celková likvidita
  Ziskovosť
  Ukazovatele aktivity
  Ukazovatele zadĺženosti
  Aplikácia na konkrétnom príklade