Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Sociálna rola manažéra v pracovnom kolektíve

«»
Prípona
.pdf
Typ
záverečná práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47414
Posledná úprava
29.10.2018
Zobrazené
935 x
Autor:
zuzka.kovacova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Cieľom bakalárskej práce je poukázať na úlohu manažéra v pracovnom kolektíve so zameraním na jeho sociálnu rolu počas konania pracovnej porady. Tento cieľ sa snažíme naplniť prostredníctvom spracovania problematiky osobnosti manažéra v rámci ktorej rozoberáme vedomosti, zručnosti a schopnosti ktorými by mal manažér disponovať. Pri vedomostiach sa upriamujeme na spôsoby akými je ich možné získať pričom sú to školské zariadenia, dištančná forma vzdelávania, samovzdelávanie alebo pracovné poradenstvo. V druhej kapitole riešime sociálnu komunikáciu, ktorú je možné považovať za jednu zo základných zručnosti každého manažéra. Bližšie sa upriamujeme na definovanie pojmu komunikácia, efektívne spôsoby vedenia komunikácie, chyby pri vedení komunikácie manažérom a druhy komunikácie. Nasledovná tretia kapitola sa venuje postaveniu manažéra v pracovnom kolektíve. Rozoberáme jednotlivé úlohy manažéra akými sú plánovanie, vedenie pracovného kolektívu, organizovanie činnosti a na koniec kontrola splnenia zverených úloh. Vo štvrtej záverečnej kapitole sa orientujeme na pracovnú poradu ako priestor pre uplatnenie profesionality manažéra. Špecifikujeme si fázy pracovnej porady pričom začíname od prípravy podmienok potrebných k realizácii porady. Od prípravy smerujeme k zadávaniu pracovných úloh na porade až ku kontrole ich splnenia. Poukazujeme tiež na typy pracovných porád a metódy ich riadenia.

Kľúčové slová:

manažér

manažment

komunikácia

zručnosti

schopnosti

vedomosti

organizovanieObsah:
 • Úvod -9-
  1 Osobnosť manažéra -11-
  1.1 Vedomosti -12-
  1.1.1 Vzdelávanie manažérov v školách -13-
  1.1.2 Dištančná forma vzdelávania -13-
  1.1.3 Samovzdelávanie -14-
  1.1.4 Podnikové poradenstvo -14-
  1.2 Zručnosti -15-
  1.3 Schopnosti -18-
  2 Sociálna komunikácia -20-
  2.1 Efektivita komunikácie -21-
  2.2 Komunikácia chápaná ako proces -23-
  2.2.1 Prvky komunikácie -24-
  2.3 Verbálna komunikácia -27-
  2.4 Neverbálna komunikácia -28-
  3 Manažér v pracovnom kolektíve -29-
  3.1 Úlohy manažéra -29-
  3.1.1 Plánovanie -31-
  3.1.2 Vedenie pracovných skupín -32-
  3.1.3 Organizovanie -36-
  3.1.4 Kontrola -37-
  4 Pracovná porada -39-
  4.1 Druhy pracovnej porady -40-
  4.2 Metódy vedenia -41-
  4.3 Fázy porady -43-
  4.3.1 Príprava pracovnej porady -43-
  4.3.2 Zadávanie pracovných úloh -46-
  4.3.3 Kontrola splnenia úloh -48-
  Záver -50-
  Použitá literatúra -52-
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko