Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 628   projektov
7 nových

Základy verejnej správy

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
57 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7400
Posledná úprava
11.02.2018
Zobrazené
7 481 x
Autor:
bimbulka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Verejná správa a jej charakteristické črty
Verejná správa
• správa verejných záležitostí, ktorá sa realizuje ako prejav výkonnej moci v štáte
• ide o verejnú moc, ktorou nedisponuje len štát, ale aj ďalšie neštátne subjekty, vykonávajúce správu verejných záležitostí
• prejavuje sa ako decentralizovaná štátna moc
• je správou vo verejnom záujme a subjekty, ktoré ju vykonávajú majú povinnosť zo svojho právneho postavenia ako verejnoprávnych subjektov
• v organizačnom poňatí : je to štát reprezentovaný vlastnými orgánmi a verejnoprávnymi subjektami ako predstaviteľmi a nositeľmi verejnej moci
• vo funkčnom poňatí : výkonná činnosť štátu ako základného verejnoprávneho subjektu, zabezpečovanú prostredníctvom jeho orgánov, ako aj výkonná činnosť ďalších verejnoprávnych subjektov pri spravovaní verejných záležitostí a realizovanú ako prejav výkonnej moci v štáte
• verejná správa ( zákonodarná moc, výkonná moc, súdna moc) sa člení na :
a) štátnu správu
b) samosprávu
c) verejnoprávne inštitúcie

Štátna správa.
• zahŕňa v sebe tieto činnosti :
a) výkonná činnosť
...

Kľúčové slová:

verejná správa

kompetencie

správne právo

školstvo

zdravotníctvo

podnikanieObsah:
 • 1. Verejná správa a jej charakteristické črty
  2. Vývoj verejnej správy po roku 1990
  3. Samospráva a jej charakteristické črty
  4. Vláda a ústredné orgány štátnej správy
  5. Miestne orgány štátnej správy
  6. Obligatórne a fakultatívne orgány územnej samosprávy
  7. Vyšší územný samosprávny celok - VÚC
  8. Technicko - organizačné princípy výstavby verejnej správy
  9. Metódy činností verejnej správy
  10. Formy činnosti vo verejnej správe
  11. Kontrola vo verejnej správe
  12. Právna zodpovednosť vo verejnej správe
  13. Charakteristické črty právnych noriem pôsobiacich vo verejnej správe
  14. Pôsobnosť správneho poriadku
  15. Zásady správneho konania
  16. Vecná, miestna a funkčná príslušnosť v správnom konaní
  17. Riadne opravné prostriedky v správnom konaní
  18. Mimoriadne opravné prostriedky v správnom konaní
  19. Správne súdnictvo
  20. Vnútorná správa
  21. Policajná správa
  22. Správa zdravotníctva a sociálnych vecí
  23. Správa školstva
  24. Správa živnostenského podnikania

Zdroje:
 • prof.JUDr.Peter Škultéty Správne právo osobitné I. časť.