Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Základy pedagogiky (15 vypracovaných otázok)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
30 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
13557
Posledná úprava
23.04.2021
Zobrazené
2 423 x
Autor:
kapuerax
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Člověk a vědomí. Problematika podstaty lidské existence. Filosofie hodnot. Člověk v situaci výchovy

Člověk a vědomí
Člověk je objektem výzkumu v pedagogice a v psychologii. Snaha poznat sebe sama byla již v Antice. Sokrates, řecký filosof spatřoval smysl poznávání okolního světa v sebe poznávání. Smyslem poznávání okolního světa je sebepoznání člověka. Člověk poznává okolí, přírodu, aby poznal sám sebe. Vědomí je schopnost uvědomovat si vlastní existenci - „Cogito ergo sum“, je to schopnost přináležející všem dospělým normálně vyvinutým lidem.

Podstata lidské existence
1) Lidská podstata je dobrá, člověk se narodí jako dobrý - teorie J. J. Rousseau, francouzský filosof 18. století. Problém ale je, že se člověk narodí do špatné společnosti, která člověka formuje do špatné podoby. Člověk by měl být vychováván co nejblíže přírodě, kde na něj nemohou špatné vlivy společnosti. Když však dospěje a vrací se zpět do společnosti, není schopen se do ní začlenit, protože není připraven na negativní vlivy, kterým se neumí bránit. Tento styl Rousseau se nazývá přirozená přírodní výchova - respektovat individuální vlastnosti člověka a dbát na jeho přirozené předpoklady, zájmy, schopnosti. Názory Rousseau bereme s rezervou, protože nebyl praktik.
...

Kľúčové slová:

pedagogika

Rousseau

výchova

vedomie

poznanie

učenie

vzdelávanie

škola

pedagóg

didaktika

metodika

psychológia

vzdelanie

učiteľ

žiakObsah:
 • 1. Člověk a vědomí. Problematika podstaty lidské existence. Filosofie hodnot. Člověk v situaci výchovy
  2. Vědní obor pedagogika - historický vývoj, předmět pedagogiky, základní znaky, funkce.
  3. Prameny pedagogiky. Vztah pedagogické teorie a praxe.
  4. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Hraniční disciplíny pedagogiky
  5. Výchova jako předmět pedagogické vědy. Atributy výchovy. Výchova a sebevýchova.
  6. Výchova, vzdělání, vzdělávání. Učení, vyučování. Enkulturace, socializace, personalizace.
  7. Faktory rozvoje lidského individua - dědičnost, prostředí, výchova.
  8. Moc a dosah výchovy. Individuální a sociální funkce výchovy. Podmínky výchovy.
  9. Cíl výchovy. Historický vývoj výchovných cílů.
  10. Východisko při stanovení výchovných cílů. Třídění a konkretizace výchovných cílů.
  11. Obsah výchovy a jeho historický vývoj.
  12. Výchovný proces, jeho podstata a etapy.
  13. Výchovné zásady.
  14. Metody a organizační formy výchovy.
  15. Výchovné prostředky. Kriteria pro posuzování účinnosti výchovného procesu.

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá