Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Základné otázky Fyzikálna chémia 2

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
54 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40472
Posledná úprava
30.06.2012
Zobrazené
3 297 x
Autor:
daktin
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Základné otázky z fyzikálnej chémie II odbor CHEMAT na FCHPT. Otázok je 170 (viď. obsah) rozdelených do kategórií:
1. Elektrochémia
2. Chemická kinetika
3. Koloidika
4. Molekulová spektroskopia


Ukážka niektorýych otázok...
1. Vysvetlite pojem elektrolyt.
Chemická zlúcenina, ktorá v tuhom, kvapalnom, alebo v roztoku pozostáva z iónov, alebo sa na ióny rozpadá.

2. Co spôsobuje elektrickú vodivost roztokov elektrolytov?
Ióny – katióny a anióny.
...

Kľúčové slová:

fyzikálna chémia

elektrochémia

chemická kinetika

spektroskopia

disperzia

oxidácia

redukcia

katóda

anódaObsah:
 • 1. Vysvetlite pojem elektrolyt
  2. Co spôsobuje elektrickú vodivost roztokov elektrolytov?
  3. Napíšte niektoré z matematických vyjadrení zákona zachovania náboja v roztokoch elektrolytov.
  4. Vodivost sa vyjadruje v jednotkách
  5. Napíšte vztah vyjadrujúci závislost elektrického odporu vodica od jeho geometrických parametrov (dlžky a prierezu).
  6. Napíšte vztah vyjadrujúci závislost elektrickej vodivosti vodica od jeho geometrických parametrov (dlžky a prierezu).
  7. Rezistivita sa vyjadruje v jednotkách
  8. Konduktivita sa vyjadruje v jednotkách
  9. Nacrtnite typickú závislost vodivosti roztoku elektrolytu od koncentrácie.
  10. Ako je definovaná molárna vodivost?
  11. Molárna vodivost sa vyjadruje v
  12. Stupen disociácie môže nadobúdat hodnoty
  13. Ako je definovaný stupen disociácie (ionizácie)?
  14. Napíšte Kohlrauschov vztah pre molárnu vodivost roztoku elektrolytu.
  15. Co je medzná (limitná) molárna vodivost roztoku elektrolytu?
  16. Ako je definovaná pohyblivost iónu?
  17. Napíšte jednotky, v ktorých sa vyjadruje pohyblivost iónu.
  18. Definujte prevodové císlo.
  19. Prevodové císla môžu nadobúdat hodnoty
  20. Sformulujte 1. Faradayov zákon.
  21. Sformulujte 2. Faradayov zákon.
  22. Co vyjadruje Faradayov náboj?
  23. Comu sa rovná (približne) Faradayov náboj?
  24. Na akej základnej modelovej predstave je založená Debye-Hückelova teória silných elektrolytov?
  25. Definujte iónovú silu roztoku.
  26. Ako je definovaný stredný aktivitný koeficient iónu?
  27. Napíšte matematický tvar medzného Debye-Hückleovho zákona.
  28. Aké brzdiace efekty prispievajú k zníženiu molárnej vodivosti roztokov elektrolytov?
  29. Aká je molárna koncentrácia iónov OH- v roztoku, ktorého pH=3?
  30. Napíšte matematický tvar Ostwaldovho zriedovacieho zákona.
  31. Ako je definovaný stupen hydrolýzy?
  32. Stupen hydrolýzy môže nadobúdat hodnoty
  33. Co je funkciou tlmivých roztokov?
  34. Napíšte matematický tvar Henderson-Hasselbalchovej rovnice pre tlmivý roztok zložený zo slabej kyseliny a jej soli so silnou zásadou.
  35. Ako je definovaný súcin rozpustnosti (konštanta rozpustnosti)?
  36. Rozpustnost málo rozpustných elektrolytov s rastúcou iónovou silou
  37. Aký je podstatný rozdiel medzi galvanickým a elektrolytickým clánkom?
  38. V galvanickom clánku prebieha a) na anóde oxidácia a na katóde redukcia
  39. V elektrolytickom clánku prebieha a) na anóde oxidácia a na katóde redukcia;
  40. Zapíšte schématicky Daniellov clánok.
  41. Elektromotorické napätie sa vyjadruje v jednotkách
  42. Napíšte oxidacno-redukcné reakcie, ktoré prebiehajú v Daniellovom clánku.
  43. Zapíšte schématicky vodíkovú elektródu.
  44. Napíšte reakciu prebiehajúcu na vodíkovej elektróde.
  45. Zapíšte schématicky chloridostriebornú (argentochloridovú) elektródu.
  46. Zapíšte schématicky merkurichloridovú (kalomelovú) elektródu.
  47. Napíšte Nernstovu rovnicu pre napätie galvanického clánku.
  48. Napíšte všeobecnú rovnicu vyjadrujúcu závislost elektródového potenciálu od aktivity iónov oxidacno-redukcnej reakcie elektródy.
  49. Co vyjadruje teplotný koeficient elektromotorického napätia?
  50. Aké sú elektródy 1. druhu?
  51. Aké sú elektródy 2. druhu?
  52. Aké sú oxidacno-redukcné elektródy?
  53. Aké sú referencné elektródy?
  54. Napíšte schému chinhydrónovej elektródy.
  55. Aké sú koncentracné clánky?
  56. Co sú koncentracné clánky s prevodom iónov?
  57. Co je difúzny potenciál?
  58. Aké sú koncentracné clánky bez prevodu iónov?
  59. Vysvetlite pojem polarizácia elektród.
  60. Napíšte schému kyslíko-vodíkového palivového clánku.
  61. Napíšte reakcie, ktoré prebiehajú v kyslíko-vodíkovom palivovom clánku.
  62. Definujte rýchlost chemickej reakcie.
  63. V akých jednotkách sa udáva rýchlost chemickej reakcie?
  64. Vyjadrite rýchlost chemickej reakcie pomocou zmeny celkového látkového množstva v reakcnej sústave.
  ...
  111. Co je kvantový výtažok reakcie?
  112. Napíšte základnú reakcnú schému enzýmovej katalýzy.
  113. Napíšte 1. Fickov zákon.
  114. V akých jednotkách sa udáva difúzny koeficient?
  115. Co je difúzny tok?
  116. Napíšte 1. Fickov zákon pomocou difúzneho toku.
  117. Napíšte 2. Fickov zákon.
  118. Co je disperzia?
  119. Ako delíme disperzie podla velkosti castíc?
  120. Definujte koloidný stav.
  ...
  166. Napíšte rezonancnú podmienku pre NMR prechody.
  167. V akej oblasti spektra elektromagnetického žiarenia absorbujú NMR prechody?
  168. Co je chemický posun?
  169. Co spôsobuje spinovo-spinová interakcia?
  170. Sformulujte (n+1) pravidlo pre štiepenia NMR ciar.
  171. Aký je pomer intenzít ciar v rozštiepenom NMR spektre?

Zdroje:
 • Fyzikálna Chémia II - Prof.Stanislav Biskupic a spol
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko