Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Vypracované otázky z Obchodného práva

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46871
Posledná úprava
23.01.2017
Zobrazené
296 x
Autor:
petruska.kovarova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zimný semester z obchodného práva 3

1. §261 - §262 Obchodného zákona
Upravuje záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi musí byť zrejmé, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti. Týkajú zabezpečovania verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky a podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti.
Subjektami verejného práva sú: štátny orgán, obec, vyšší územný celok, právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky - je osoba založená alebo zriadená na účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú výrobný alebo obchodný charakter a je: úplne alebo z väčšej časti financovaná subjektom verejného práva, je kontrolovaná subjektom verejného práva, subjekt vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolovaného orgánu. združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden zo subjektov verejného práva (vyššie vymenované v bodoch), štátne organizácie, ktoré nie sú podnikateľmi, pri uzavieraní zmlúv, z ktorých vyplýva, že ich obsahom je uspokojovanie verejných potrieb
Touto časťou zákona sa spravujú záväzkové vzťahy:
a) medzi zakladateľmi obchodných spoločností, medzi spoločníkom a obchodnou spoločnosťou, ako aj medzi spoločníkmi návzájom, ..
b) medzi zakladateľmi družstva a medzi členom a družstvom, pokiaľ vyplývajú z členského vzťahu v družstve, ako aj zo zmlúv o prevode členských práv a povinností,...
c) z burzových obchodov a ich sprostredkovania a ďalej z odplatných zmlúv týkajúcich sa cenných papierov,
d) z bankovej záruky, z cestovného šeku a sľubu odškodnenia,

Kľúčové slová:

záväzkové právo

záväzky

obchod

právo

premlčanie

mandátná zmluvaObsah:
 • 1. §261 - §262 obchodného zákona
  2. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
  3. Zabezpečenie záväzkov v obchodnom práve
  4. Porovnanie zabezpečenia závazkov v občianskom a obchodnom práve
  5. Zánik závazku jeho splnením
  6. Odstúpenie od zmluvy
  7. Porušenie zmluvných povinností a jeho následky
  8. Náhrada škody v obchodnom práve
  9. Premlčanie
  10. Kúpna zmluva (základné ustanovenia, pozitívne a negatívne vymedzenie)
  11. Vady tovaru a nárok z vád tovaru
  12. Spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva v kúpnej zmluve
  13. Kúpa na skúšku a cenová doložka
  14. Zmluva o predaji podniku
  15. Zmluva o úvere
  16. Zmluva o uložení veci a zmluva o skladovaní
  17. Zmluva o dielo (základné ustanovenia)
  18. Kontrola vykonávania diela
  19. Cena podľa rozpočtu v zmluve o dielo
  20. Mandátna zmluva
  21. Komisionárska zmluva
  22. Zasielateľská zmluva a zmluva o prevode veci
  23. Zmluva o sprostredkovaní
  24. Zmluva o obchodnom zastúpení
  25. Vznik nároku na províziu obchodného zástupcu a jeho právo na odstupné, výhradné a nevýhradné obchodné zastúpenie, konkurenčná doložka
  26. Zmluva o tichom spoločenstve
  27. Zmluva o otvorení akreditívu
  28. Zmluva o bežnom účte a zmluva o vkladovom účte