Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Vypracované otázky na skúšku - Mediálne právo

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8007
Posledná úprava
09.01.2018
Zobrazené
3 418 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vývoj zákonodárstva v oblasti rozhlasového vysielania na území SR
Rozhlas a jeho história
• Inštitúcia, ktorá v masovom meradle šíri vo zvukovej podobe:
• aktuálne informácie,
• sprostredkúva kultúrne a umelecké hodnoty,
• zabáva poslucháčov,
• poskytuje prospešné spoločenské služby

• Intenzívny rozvoj zaznamenal rozhlas po prvej svetovej vojne
• 1920 - začiatky vysielania v USA
• 1922 - Veľká Británia - rozhlasová spoločnosť BBC (British Broadcasting Corporation)
• 1924 - býv. ZSSR
• 18. mája 1923 - v Prahe - „Rádiojournal“ Československé zpravodajství rádiotelefonické, s.r.o.
• 1926 - vysielanie na Slovensku
Zák. č. 137/1948 Zb. o poštátnení Československého rozhlasu:
• založil monopol štátu na rozhlasové vysielanie
• televízia vzniká až v rokoch 1953-1954
• 9. máj 1948 - prijatie Ústavy ústavným zákonom č. 150 Zb.
• § 22 ods. 2 Zák. č. 137/1948 Zb. stanovil: „Prevádzkovať rozhlas a televíziu je výhradným právom štátu“

Ústava ČSSR (Zák. č. 100/1960 Zb.)
Prijatie Ústavy dňa 11. júla 1960 (zákonom č. 100/1960 v čl. 8 ods. 2 Ústavy):
• potvrdil sa monopol štátu na rozhlasové a televízne vysielanie
• Ústava zahrnula rozhlas a televíziu do „národného majetku“, (do štátneho socialistického vlastníctva)
• akákoľvek iná forma než štátna forma prevádzkovania rozhlasového a televízneho vysielania bola touto ústavou vylúčená.
• 31. januára 1964 boli v duchu tejto ústavy prijaté:
- zák. č. 17/1964 Zb. o Československom rozhlase

Kľúčové slová:

zákonodarstvo

verejný záujem

ochrana maloletých

postavenie

pôsobnosť

masová komunikácia

elektronické médiaObsah:
 • 1. Vývoj zákonodárstva v oblasti rozhlasového vysielania na území SR
  2. Vývoj zákonodárstva v oblasti televízneho vysielania na území SR
  3. Postavenie, pôsobnosť a úlohy verejnoprávnych médií v podmienkach SR
  4. Postavenie, pôsobnosť a úlohy vysielateľov na základe licencie
  5. Základné práva a povinnosti vysielateľov a prevádzkovateľov retransmisie
  6. Charakterizujte program vo verejnom záujme vysielateľov na základe zákona a na základe licencie
  7. Historický vývoj médií a mediálneho práva na území Slovenska
  8. Základné druhy médií a ich charakteristika
  9. Masová komunikácia a jej základné funkcie
  10. Historické medzníky duálneho systému vysielania v SR a jeho právna úprava
  11. Postavenie a pôsobnosť Rady pre vysielanie a retransmisiu
  12. Konanie o udelenie licencie
  13. Orgány Slovenskej televízie; základná charakteristika
  14. Orgány Slovenského rozhlasu; základná charakteristika
  15. Právna úprava vysielania reklamy, telenákupu a sponzoring vysielateľov na základe zákona
  16. Právna úprava vysielania reklamy, telenákupu a sponzoring vysielateľov na základe licencie
  17. Ochrana maloletých, ochrana ľudskosti a ľudskej dôstojnosti u vysielateľov na základe zákona a na základe licencie
  18. Úloha vysielateľov pri vysielaní európskeho diela (Európsky dohovor o cezhraničnej televízii)
  19. Právo na opravu; povinnosti vysielateľov odvysielať opravu
  20. Tlačové právo na Slovensku (Zákon o periodickej tlači a nový tlačový zákon - porovnanie)
  21. Právne postavenie vydavateľa, šéfredaktora a redaktorov (nový tlačový zákon)
  22. Právo na opravu, na odpoveď a na dodatočné oznámenie podľa tlačového zákona.
  23. Zodpovednosť a povinnosti vydavateľa periodickej tlače a tlačovej agentúry
  24. Postavenie, pôsobnosť a právna úprava tlačovej agentúry Slovenskej republiky
  25. Právna úprava digitálneho vysielania programových služieb v podmienkach SR - základná charakteristika
  26. Postavenie a pôsobnosť, práva a povinnosti vydavateľov periodickej/neperiodickej tlače
  27. Ochrana autorských práv v médiách; základné povinnosti vysielateľov a vydavateľov
  28. Organizácie kolektívnej správy práv - postavenie a pôsobnosť
  29. Ochranné organizácie (organizácie kolektívnej správy práv) ich postavenie, poslanie a základná charakteristika
  30. Povinnosti organizácie kolektívnej správy a používateľa predmetu ochrany
  31. Internet ako súčasť masovej komunikácie
  32. web-stránka a portál ako súčasť elektronických médií (charakteristika a členenie)