Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Vypracované otázky na Podnikové hospodárstvo

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
54 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45708
Posledná úprava
09.03.2015
Zobrazené
2 879 x
Autor:
martin.machac
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Podnik je zložitý mechanizmus, ktorý produkuje určité úžitkové hodnoty alebo poskytuje určité služby pre uspokojenie potrieb trhu. Je vybavený právnou subjektivitou a ekonomickou samostatnosťou.

1. Okolie podniku

Okolie podniku tvorí súhrn prvkov prostredia, s ktorými je podnik vo vzájomnej väzbe.
Všeobecné okolie pôsobí na všetky podniky v štáte. Tvoria ho centrálne orgány štátnej správy (MH SR, MF SR ....), celková filozofia riadenia hospodárstva, kultúra a uznávané hodnoty, ktoré prešli do spoločenského vedomia národa, celková úroveň poznania, vzdelanosti, úroveň hospodárskeho rozvoja, normatívne faktory - právne normy a technické normy, prírodné podmienky.
Špecifické okolie má na podnik priamočiarejší vplyv než všeobecné prostredie. Sú tu podobné skupiny faktorov ako vo všeobecnom okolí, ktoré však v konkrétnych podmienkach veľmi intenzívne ovplyvňujú činnosť podniku (napr. obec môže podporovať alebo brzdiť podnikateľské aktivity podniku na jej území z dôvodov ekologických, zamestnanosti, podpory produkcie verejných statkov a pod.)
Svetové okolie - v období globalizácie ekonomiky je problém ohraničiť okolie podniku. Národné okolie sa pre podniky s intenzívnymi medzinárodnými väzbami mení na svetové okolie. Svetové okolie charakterizujú tieto javy:
a) internacionalizácia - prejavuje sa prepojením ekonomických procesov v rôznych krajinách, čím sa stierajú hranice štátov, vznikajú nadnárodné spoločenstvá s nadnárodnou legislatívou,
b) intelektualizácia - prejavuje sa rastom podnikania súvisiaceho s tvorivou prácou, najvyspelejšie štáty sa orientujú na vedecko-výskumné činnosti a tzv. sofistikovanú výrobu (softvér, vývoj, veda, čipy, mikro, elektro ....)
c) akcelerácia - prejavuje sa zrýchľovaním zastarávania jestvujúcej techniky pod vplyvom vedecko-technického rozvoja,
d) ekologizácia - vedie k výberu takých podnikateľských aktivít, ktoré nedevastujú životné prostredie.

Kľúčové slová:

podnik a podnikanie

podnikové hospodárstvo

všemvš

neumannova

podnik

hospodárstvoObsah:
 • 1. Podstata podnikania, pojem a úloha podnikateľa. Postavenie podniku v trhovej ekonomike.
  2. Okolie podniku, jeho podstata a členenie.
  3. Ciele podniku, subjekty a podstata ich tvorby, členenie cieľov na základe vybraných kritérií.
  4. Typológia podnikov a jej základné kritériá pri členení podnikov. Právne formy podnikov.
  5. Životný cyklus podniku a jeho fázy.
  6. Úloha ľudských zdrojov a systém ich odmeňovania. Produktivita práce.
  7. Majetok podniku. Dlhodobý majetok podniku, jeho členenie, opotrebovanie, odpisovanie a oceňovanie. Obežný majetok podniku, jeho kolobeh a obrat.
  8. Náklady podniku, členenie na základe vybraných kritérií a význam ich sledovania.
  9. Financie podniku. Finančné ciele a finančné plánovanie.
  10. Výsledok hospodárenia podniku a jeho rozdeľovanie. Cash flow v podniku.

Zdroje:
 • Podnik a podnikanie
 • Helena Majdúchova, Anna Neumannová
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko