Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Vypracované otázky na Dejiny slovenského práva 2

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
73 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5267
Posledná úprava
12.09.2017
Zobrazené
2 493 x
Autor:
tinta1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Akú podobu mal čechoslovakizmus pred vznikom Československej republiky?
Koncepcia čechoslovakizmu vychádzala z presvedčenia, že Česi a Slováci sú dve vetvy násilne rozdeleného národa. Uvedená koncepcia sa však do centra českého politického úsilia dostala až neskôr, úspešne sa rozvíjala spolupráca v kultúre a na poli hospodárskom.

2. Čo znamenal aktivizmus v českej politike za prvej svetovej vojny?
Po vypuknutí vojny aby sa národné reprezentácie vyhli otvorenej konfrontácii, radšej prestali vyvíjať aktívnu činnosť a stiahli sa do ústrania. Česká politika čoskoro upustila od tejto taktiky a začala vyvíjať prorakúsku politickú činnosť (aktivistická politika => založenie Českého zväzu vo Viedni a Národného výboru v Prahe)

3. Slovenské národné hnutie počas 1. sv. vojny charakterizovalo!
Boj za vytvorenie ČS štátu. Začína aktivita Čechov a Slovákov pred a počas 1. sv. vojny - zahraničné aktivity = významné strediská aktivistov sú v USA, GB, Francúzsko, Poľsko, Rusko.
USA:
1907 bola tu založená Slovenská liga so sídlom v Pittsburghu.
1915 - bola podpísaná Clevelandská dohoda = hovorila o spojení českého a slovenského národa a to do spoločného česko-slovenského štátu, na základe FEDERÁCIE a s úplnou autonómiou Slovenska (mala mať presne vymedzené znaky - vymedzenie kultúrnej autonómie, vlastný jazyk, snem a školstvo).
1918 - Pittsburská dohoda - bola rozdielna = garantovanie postavenia Slovenska bolo znížená. Hovorila o spojení Čiech a Slovenska do samostatného štátu ale upustilo sa od federatívneho usporiadania. Slovensku garantovala len autonómiu.
Na území USA bola v platnosti Washingtonská deklarácia (1918)= jednalo sa o vyhlásenie ČS samostatnosti, vyhlásenie nezávislosti Československa sa konalo na základe Washingtonskej deklarácie. Hlavným koncipovateľom bol Tomáš G. Masaryk a vzorom tejto Washingtonskej deklarácie bola Americká deklarácia nezávislosti. Vo Washingtonskej deklarácii sa odmietlo spolužitie Československa v rámci Rakúsko-Uhorska a zakotvili sa základné piliere, ktorými sa má Československo uberať ďalej = spojenie Čiech a Slovenska do jednotného štátu, ukotvenie republiky, bola tu zakotvená odluka cirkvi od štátu. Ohlasovala sa tu reforma volebného práva, rovnoprávnosť mužov a žien a ohlasovali sa tu budúce hospodárske a sociálne reformy = prerozdelenie pôdy, zrušenie šľachtických výsad a titulov.

Kľúčové slová:

čechoslovakizmus

Karel Kramář

pozemková reforma

bytová politika

obmedzenia

Vianočná dohoda

deklaráciaObsah:
 • 1. Akú podobu mal čechoslovakizmus pred vznikom Československej republiky?
  2. Čo znamenal aktivizmus v českej politike za prvej svetovej vojny?
  3. Slovenské národné hnutie počas 1. sv. vojny charakterizovalo!
  4. Akú úlohu zohral Český zväz?
  5. Kto bol Karel Kramář?
  6. Memorandum o krivdách a požiadavkách slovenských bolo:
  7. Clevelandská dohoda bola:
  8. Kto bol Tomáš Garrigue Masaryk?
  9. Akú úlohu zohrali Československé légie v prvej svetovej vojne?
  10. Memorandum Independent Bohemia (Samostatné Čechy) z doby prvej svetovej vojny obsahovalo:
  11. Akú úlohu zohral cisár Karol I. (1916-1918) ?
  12. Trojkráľová deklarácia znamenala:
  13. Rezolúcia z prvomájového zhromaždenia v Liptovskom Mikuláši v roku 1918 znamenala:
  14. Kto bol Ferdinand (Ferdiš) Juriga?
  15. Vyhlásenie pod názvom Rezolúcia bolo:
  ...
  ...
  ...
  250. Pozemková reforma v Slovenskej republike 1939 - 1945 znamenala:
  251. Zmeny v odvetví pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike 1939 - 1945 zahŕňali:
  252. Postavenie a úlohy Ústredného úradu práce v Slovenskej republike 1939 - 1945 boli:
  253. Postavenie a úlohy sociálnych náčelníkov v Slovenskej republike 1939 - 1945 zahŕňali:
  254. Štátne zásahy do bytovej politiky v Slovenskej republike 1939 - 1945 znamenali:
  255. Zmeny v odvetví trestného práva v Slovenskej republike 1939 - 1945 obsahovali:
  256. Základné predpisy v oblasti rasového zákonodarstva v Slovenskej republike 1939 - 1945 boli:
  257. Nariadenie č. 65/1939 Sl. z. o vymedzení pojmu Žid a o usmernení počtu Židov v niektorých slobodných povolaniach znamenalo:
  258. Obmedzenia a zásahy do majetkových vzťahov podľa arizačného zákona boli v oblasti:
  259. Obmedzenia občianskych a ľudských práv podľa židovského kódexu boli v:
  260. Deportácie Židov zo Slovenskej republiky 1939 - 1945 prebiehali:
  264. Vianočná dohoda z roku 1943 bola:
  265. Úlohy a ciele SNR podľa Vianočnej dohody z roku 1943 boli:
  266. Zásady politiky SNR podľa Vianočnej dohody z roku 1943 boli:
  268. Deklarácia SNR z 1. septembra 1944 znamenala:

Zdroje:
 • Vojacek, Sivak a mnoho dalsich.