Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Vypracované otázky ku predmetu Personálny manažment

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42764
Posledná úprava
10.01.2014
Zobrazené
642 x
Autor:
klaaudia
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Uveďte a popíšte ciele PM

- spoločenský cieľ: rešpektovanie požiadaviek a vplyvov spoločnosti, v ktorej organizácii pôsobí
- osobné ciele: pomoc zamestnancom pri naplnení ich osobných cieľov, ktoré ovplyvnia ich výkonnosť a spokojnosť
- funkčný cieľ: úroveň a náklady jednotlivých činností musia byť primerané konkrétnym podmienkam v organizácii

2. Uveďte na čo sú zamerané základné úlohy PM

1. Zabezpečenie potrebného počtu zamestnancov v požadovanej profesijnej i kvalifikačnej štruktúre a v dynamickom súlade so strategickými cieľmi organizácie.
2. Zosúladenie správania sa zamestnancov so strategickými cieľmi organizácie (zabezpečenie tzv. pozitívneho správania sa)

Kľúčové slová:

funkcie

úlohy PM

plánovanie

rozvoj

analýza práce

manažment

projektovanie pracovných miestObsah:
 • 1. Uveďte a popíšte ciele PM
  2. Uveďte na čo sú zamerané základné úlohy PM
  3. Vymenujte subjekty PM
  4. Uveďte varianty organizačného zabezpečenia PM
  5. Uveďte päť úloh, ktoré plnia líniový manažéri
  ...
  ...
  ...
  49.Uveďte 5 skupín pracovných vzťahov.
  50.Charakterizujte fyzikálne faktory pracovného prostredia.
  49.Charakterizujte prvú generáciu pružného pracovného času.
  50.Charakterizujte teleworkink
  51. Charakterizujte ergonómiu