Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Vypracované otázky k predmetu Financie a mena z učebnice VŠEMVS

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
68 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41175
Posledná úprava
05.01.2013
Zobrazené
2 294 x
Autor:
MichalM
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. PREDMET TEÓRIE FINANCIÍ
Na financie v reprodukčnom procese musíme pozerať z dvoch stránok:
• Objektívnej, z ich úlohy v sprostredkovaní tovarovej výmeny. Peňažné operácie.
• Subjektívnej, ktoré zložky sú dôležité pre riadenie finančných a hospodárskych vzťahov.

Peniaze v národnom hospodárstve sa prejavujú dvojako:
1. V podobe peňažnej zásoby, hotovostné a bezhotovostné peniaz.
2. V podobe peňažných operácií, kvantitatívna a kvalitatívna zmena peňažnej zásoby
a. Kvantitatívna zmena: zväčšenie alebo zmenšenie objemu peňažných prostriedkov
b. Kvalitatívna zmena: zmena štruktúry, podiel hotovostných a bezhotovostných peňazí

PEŇAŽNÉ OPERÁCIE:
1. Fiškálne peňažné operácie: nenávratný charakter, priame a nepriame dane, clá, súdne poplatky
2. Kreditné peňažné operácie: dočasný návratný aspekt, poskytovanie úverov a pôžičiek, bankovníctvo
3. Asekuračné peňažné operácie: podmienená návratnosť a neekvivalentnosť, poisťovníctvo
4. Sekuritné peňažné operácie: nákup a predaj emitovaných cenných papierov, burzovníctvo
5. Transformačné peňažné operácie: nastáva kvantitatívna zmena z hotovostnej na bezhotovostnú
Prvých 5 peňažné operácie v užšom zmysle, pri ďalších dvoch už nevystupuje väčšinou žiadny finančný orgán.
6. Tovarovo- peňažné operácie: predaj a kúpa tovarov medzi jednotlivými ekonomickými subjektmi
7. Dôchodkové peňažné operácie: výplata dôchodkov pre obyvateľstvo
a. Pracovné: mzdy, platy, prémie, honoráre
b. Sociálne: starobné, vdovské, invalidné
c. Kapitálové: úroky z depozít na účtoch, dividend z akcií
...

2. PENIAZE A MENA
DEFINÍCIA PEŇAZÍ A ICH FUNKCIE
Množstvo pohľadov na peniaze, moderná finančná veda vychádza s predpokladu, že funkcie peňazí nesúvisia s ich priamou hodnotou, ale vyplývajú z ich použiteľnosti pri trhovej výmene. Za peniaze či peňažnú zásobu sa vo všeobecnosti považuje všetko, čo sa bežne prijíma ako zákonné platidlo pre splácanie dlhu.
Peniaze plnia nasledovné funkcie:
a. Peniaze ako nástroj výmeny a platidlo
b. Ako prostriedok na uchovávanie hodnôt
c. Ako meradlo hodnoty

PEŇAŽNÁ ZÁSOBA:
Meria sa peňažnými agregátmi alebo menovými agregátmi. Cieľom je zistiť aké množstvo peňazí v obehu je vhodné na optimálny neinflačný rast. Menové agregáty predstavujú súhrn peňažných prostriedkov s určitým stupňom likvidity....

Kľúčové slová:

teória financií

peniaze a mena

Európsky menový systém

EMS

finančný systém

bankový systém

obchodné bankovníctvo

poisťovníctvoObsah:
 • 1. Predmet teórie financií
  2. Peniaze a mena
  3. Inflácia a jej meranie
  4. Mena
  5. Európsky menový systém (ems)
  6. Finančný systém a jeho funkcie
  7. Bankový systém
  8. Obchodné bankovníctvo
  9. Medzinárodné finančné inštitúcie
  10. Poisťovníctvo
  11. Podnikové financie
  12. Verejne financie

Zdroje:
 • Úvod do teórie financií a meny : SYSÁKOVÁ, Viera, ISBN: 80-89143-59-7