Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 586   projektov
0 nových

Verejné rozpočty - otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
55 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37636
Posledná úprava
17.06.2011
Zobrazené
1 013 x
Autor:
lecci
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rozpočtová sústava
Na plnenie svojich funkcií používa štát rôzne finančné nástroje na všetkých úrovniach verejnej správy. Jedným z nástrojov je sústava verejných rozpočtov, ktorá spolu s mimorozpočtovými fondmi vytvára rozpočtovú sústavu.

Finančný systém štátu
- peňažnými fondmi v rozpočtovej sústave (tvorba, rozdeľovanie, použitie) sa zaoberajú verejné financie ktoré spolu s mimorozpočtovými fondmi vytvárajú
- finančný systém štátu.

Verejné rozpočty a rozpočet verejnej správy
- pri problematike verejných rozpočtov vychádzame z oficiálnych materiálov vlády, ktoré v súlade so štátnou štatistikou a metodikou ESA 95 zahŕňajú verejné rozpočty...
- z hľadiska väzieb medzi zložkami, ktoré vchádzajú do sústavy verejných rozpočtov.

Verejný rozpočet je súčasne:
- peňažný fond – objem finančný prostriedkov v rozpočtovom období,
- bilancia – účtovné hľadisko (vyrovnaný, schodkový, prebytkový),
- finančný plán – daný zákonom
- nástroje riadenia a súčasť hospodárskej politiky.

Kľúčové slová:

verejné rozpočty

rozpočet

finančný systém

rozpočtová sústavaObsah:
 • Rozpočtová sústava
  Finančný systém štátu
  Verejné rozpočty a rozpočet verejnej správy
  Verejný rozpočet je súčasne
  Sústava (členenie) verejných rozpočtov
  Vzájomné vzťahy a súvislosti verejných rozpočtov
  Spoločné znaky verejných rozpočtov na úrovni štátu
  Výsledok hospodárenia verejných rozpočtov
  Nadnárodný rozpočet - rozpočet EÚ
  Rozpočtový proces EÚ
  Princípy zostavovania rozpočtu EÚ
  Reformy spoločného európskeho rozpočtu
  Strednodobý finančný výhľad
  Pravidlá zostavovania rozpočtu EÚ
  Základy rozpočtu EÚ
  Príjmy rozpočtu EÚ
  Zhrnutie výdavkov rozpočtu EÚ do skupín:
  Členenie výdavkov do kapitol - sekcií:
  Finančná perspektíva – výhľad na roky 2007 – 2010
  Finančný výhľad
  Finančná perspektíva
  Význam zostavovania finančného výhľadu
  Príjmy SR zo všeobecného rozpočtu EÚ zaradené do štátneho rozpočtu
  Príjmy SR z EÚ nezaradene do štátneho rozpočtu
  Iné prostriedky zo zahraničia
  Výdavky SR do všeobecného rozpočtu EÚ (rozpočet EÚ)
  Národný (štátny, federálny, spolkový) rozpočet
  Charakteristiky štátneho rozpočtu
  Štátny rozpočet ako nástroj
  Členenie štátneho rozpočtu
  Rozpočtový proces / etapy
  Rozpočtové zásady / pravidlá
  Rozpočtové provizórium
  Štátne finančné aktíva
  Štátne finančné pasíva
  Rozpočtová organizácia
  Príspevková organizácia
  Rozpočtové kapitoly štátneho rozpočtu
  Rozpočtové rezervy
  Rozpočtová politika
  Rozpočtová kapitola
  Rozpočtová jednotka
  Rozpočtové právo
  Rozpočtová klasifikácia
  Rozpočtové opatrenia
  Rozpočtová skladba
  Štátny záverečný účet
  Rozpočtovanie
  Rozpočtovanie programovanie / programové rozpočtovanie
  Nástroj viacročného rozpočtovania – VÝHĽAD
  ...