Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Verejná ekonomika - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
neznámy
ID projektu
8640
Posledná úprava
06.04.2018
Zobrazené
2 007 x
Autor:
bimbulka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Verejná ekonomika - teória a prax
VEEK - je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom verejného sektora
- zaoberá sa predovšetkým oblasťou verejného poskytovania určitých statkov, ale i súvisiacimi problematikami, ako sú verejné výdaje, regulácie rôzneho druhu, verejný dlh
Ekonómia - racionálne správanie sa ľudí pri využívaní obmedzených zdrojov v danom čase na maximalizáciu svojich potrieb. Ak sa to darí, nazývame tento jav alokačný efekt /alebo Paretovo optimum/. Uspokojovanie potrieb prebieha 2 spôsobmi:
- Maximalizáciou uspokojovania pri fixných zdrojoch /typické pre chudobné krajiny/
- Minimalizáciou vstupov na dané výstupy

Najdôležitejšou otázkou, na ktorú má VEEK odpovedať, je:
1. pre ktoré činnosti má verejný sektor uskutočňovať a uskutočňovanie ktorých má prenechať VS
2. ďalej by nám mala umožniť pochopiť všetky dopady činnosti zákonodarnej moci, vlády a štátnej správy,
3. ako i zhodnotiť alternatívy opatrení, ktorými je možné konkrétne problémy riešiť.


Kľúčové slová:

verejná ekonomika

verejný sektor

verejná politika

externality

rozdeľovanie

byrokracia

verejný sektorObsah:
 • 1. VEEK
  2. Vymedzenie pojmu ,,verejný“ a ekonomika
  3. Ciele, nástroje a subjektivity verejnej politiky
  4. Základné východiskové pojmy ekonomickej analýzy (potreby, záujmy, statky) a ich identifikácia vo sfére súkromnej a verejnej
  5. Verejný a súkromný sektor
  6. Miesto verejného sektora v národnom hospodárstve
  7. Úloha štátu vo verejnom sektore
  8. Záslužné statky a verejné statky
  9. Externality
  10. Kľúčové otázky verejného sektora a komparácia politického a súkromného trhu
  11. Verejný sektor a jeho rast
  12. Modely voľby
  13. Záujmové skupiny
  14. Rozdeľovanie
  15. Efektívnosť verejného sektora
  16. Meranie efektívnosti verejného sektoru
  17. Hlavné prejavy krízy sociálneho štátu. Kritika modelov verejného sektoru.
  18. Základné prístupy k reforme verejného sektoru
  19. Reforma verejného sektora SR
  20. Byrokracia