Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

Účtovníctvo (odpovede na otázky ku testom pre 3. ročník Bc.)

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47800
Posledná úprava
08.10.2020
Zobrazené
35 x
Autor:
megane
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Uveďte spôsoby obstarania majetku, zároveň zaúčtujte 3 ľubovoľné účtovné prípady Spôsoby obstarania majetku -
Spôsoby obstarania majetku môžeme rozdeliť:
- nákupom od dodávateľa -faktúra alebo priamy nákup
- výrobou vo vlastnej réžií
- bezplatným prevodom - darovaním
- na základe zmluvy o najatej veci - lízingom
- preradením z osobného vlastníctva do podnikania
3 ľubovoľné účtovné prípady:
- obstaranie stroja nákupom od dodávateľa 042/321
- interné zaradenie stroja do používania 022/042
- bezodplatné obstaranie stroja (darom) 042/384
2. Charakterizujte 3 fázy životnosti dlhodobého majetku
Životný cyklus majetku rozdeľujeme do troch fáz.
1. fáza - nadobudneme majetok teda obstaranie dlhodobého majetku znamená to že dochádza k zvýšeniu stavu majetku
2. fáza - využívanie majetku, jeho aktívne nasadenie v procese fungovania organizácie, tu nám vzniká jeho opotrebenie, ktoré účtovne vyjadrujeme odpismi vzniká náklad
3. fáza - znamená vyradenie dlhodobého majetku; vyradenie sa dá urobiť mnohými spôsobmi a to buď poškodením, predajom, darovaním alebo mu skončila životnosť
...

Kľúčové slová:

účtovníctvo

účtovanie

majetok

banka

bankový účet

účtovná jednotka

pokladnica

náklady

výnosy

uzávierka

účtovná uzávierka

rezerva

pohľadávkaObsah:
 • Uveďte spôsoby obstarania majetku, zároveň zaúčtujte 3 ľubovoľné účtovné prípady Spôsoby obstarania majetku
  Charakterizujte 3 fázy životnosti dlhodobého majetku
  Čo predstavuje odpis a aké spôsoby odpisovania poznáte
  Charakterizujte účtovné a daňové odpisy, uveďte účtovný predpis odpisovania majetku
  Charakterizujte rovnomernú a zrýchlenú metódu odpisovania
  Čo znamená vyradenie dlhodobého majetku, + uveďte 3 ľubovoľné účt. Prípady na vyradenie dlhodobého majetku
  Aké spôsoby vyradenia majetku účtovná jednotka môže použiť, + 3 ľubovoľné účt. Prípady na vyradenie dlh. majetku
  Vymenujte a charakterizujte, čo patrí do krátkodobého majetku + 3 účt. Prípady na účtovanie pokladnice
  ...
  Odpisy vyjadrujú
  Vyjadrite spotrebu cenín na účte 213 len obecne a uzavrite účet
  Napíšte rozdiel medzi účtom príjmovým a výdavkovým v RO
  Popíšte slovne náklad a jeho účtovné vyjadrenie verzus výdavok

Zdroje:
 • poznámky
 • študijný materiál
 • testy