Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Trestné právo - všeobecná časť TZ , Trestné právo 1. - vypracované otazký

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38968
Posledná úprava
05.12.2011
Zobrazené
2 126 x
Autor:
lothy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
prvych 5 hlav všeobecnej časti trestného zakona. definicie co je trest trestna zodpovednost, zločin, prečin,  okolnosti vylučujuce trestnú zodpovednosť a pod.

Funkcie trestného práva sú:
=> Ochranná, trestné právo je charakterizované ako krajný prostriedok ochrany spoločnosti. Chráni spoločnosť a určený okruh spoločenských vzťahov pred spoločensky najzávažnejšími útokmi fyzických osôb. Účelom je zabrániť' odsúdenému páchať ďalšiu trestnú činnosť.

=> Regulatívna, trestné právo reguluje vzťahy tým, že stanovuje podmienky trestnej zodpovednosti i beztrestnosti, zakotvuje podmienky aplikácie ochranných opatrení, stanovuje podmienky zániku trestnosti a trestu, stanovuje pôsobnosť trestných zákonov a pod.

=> Preventívna, ktorej úlohou je predchádzať páchaniu trestných činov. Vyplýva hlavne zo zásad ukladania trestov (§ 34 ods. 1 Tr. zákona). Trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že ...vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov.

=> Represívna, ktorá smeruje na ochranu chránených záujmov výlučne individuálne, a to pôsobením na páchateľa trestného činu. Uložením trestu sa odsúdený postihuje na niektorých jeho právach.  

Kľúčové slová:

posobnosť Tz

trest

zločin

prečin

druhy trestov

objektívna subjektívny stránka trestných činov

objekt a subjekt trestných činov

skutková podstata trestných činov a druhy skutkovych podstátObsah:
 • 1) Pojem, predmet a funkcie trestného práva
  2) Pramene trestného práva
  3) Pôsobnosť Trestného zákona
  4) Trestný čin
  5) Prečin
  6) Zločin
  7) Triedenie trestných činov
  8) Skutková podstata trestného činu
  9) Objekt skutkovej podstaty trestného činu
  10) Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu
  11) Subjekt skutkovej podstaty trestného činu
  12) Okolnosti vylučujuce trestnu zodpovednost
  13) Subjektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu
  14) Zavinenie pri základných skutkových podstatách
  15) Omyl v trestnom práve
  16) Okolnosti vylučujúce protiprávnosť
  17) Krajná núdza
  18) Nutná obrana
  19) Oprávnené použitie zbrane
  20) Dovolené riziko
  21) Vývojové štádiá trestného činu
  22) Príprava na zločin
  23) Pokus trestného činu
  24) Páchateľ, nepriamy páchateľ, spolupáchateľ
  25) Trestná súčinnosť a účastníctvo
  26) Súbeh trestných činov
  28) Recidíva
  29) Pojem a účel trestu, druhy trestov
  33) Trest odňatia slobody
  36) Trest domáceho väzenia
  37) Peňažný trest
  38) Trest zákazu činnosti
  39) Trest zákazu po bytu
  42) Ochranné liečenie
  43) Ochranný dohľad
  44) Zhabanie veci
  45) Zánik trestu a zahladenie odsúdenia
  49) Trestanie mladistvých
  50) Ochranná výchova
  51) Výchovné opatrenia