Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Teória verejných financií - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
52 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7287
Posledná úprava
27.01.2018
Zobrazené
2 682 x
Autor:
Misenqo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Popíšte základné demokratické politické systémy
- liberálny model - požaduje striktné oddelenie štátu a spoločnosti a obmedzenie štátnych zásahov do všetkých sfér života. Štát stojí mimo hospodárskej sféry
- sociálno-demokratický model - uznáva trhové hospodárstvo na jednej strane, ale spája ho s plánovaným hospodárstvom pri zachovaní súkromného vlastníctva a práva na podnikanie
- demokratický socializmus - vychádza z kritiky nedostatkov kapitalizmu. Plánovaná hospodárska činnosť je kombinovaná s trhom s dôrazom na hospodársku aktivitu štátu.

Kľúčové slová:

politický systém

verejný sektor

verejné financie

verejná správa

fiškálny federalizmus

príjem

daňObsah:
 • 1.Popíšte základné demokratické politické systémy
  2.Vymenujte aspoň 3 rozdiely medzi súkromným, verejným a tretím sektorom
  3.Definujte pojem inštitucionálna jednotka
  4.Uveďte ktoré príčiny spôsobujú nevyhnutnosť existencie verejného sektora
  5.Základnými ekonomickými funkciami verejnej správy sú:
  6.Vymedzte sektor verejnej správy s využitím systému inštitucionálnych jednotiek
  7.V čom spočíva rozdiel medzi sektorom verejnej správy a verejnými financiami
  8.Rozdeľte ekonomiku do sektorov s využitím inštitútu inštitucionálnej jednotky podľa GSF 2001
  9.Ktoré inštitúcie sú subjektami verejnej správy v SR
  10.Formulujte výrok súvisiaci s verejným sektorom spĺňajúci kritérií normatívnej ekonómie
  11.Kto sú hráči v procese fiškálnej decentralizácie? Rozdeľte ich do skupín podľa stupňa ich podpory decentralizačným procesom
  12.Ktoré funkcie verejných financií nie sú decentralizované v rámci fiškálnej decentralizácie?
  13.Zakreslite kombinovaný model fiškálneho federalizmu
  14.VysveKtoré faktory ovplyvňujú optimálnu veľkosť fiškálneho spoločenstva? Ktoré nástroje využíva centrálna vláda na redistribúciu dôchodkov
  16.Formulujte nevýhody plne centralizovaného modelu fiškálneho federalizmu.
  17.Vysvetlite tézu o hlasovaní nohou.
  18.Vymenujte výhody plynúce z decentralizácie.
  19.Z akých hľadísk môžeme triediť verejný príjem a daň?
  20.Rozpočtová klasifikácia znázorňuje.
  23.Čo je to verejný príjem
  24. Aké činitele ovplyvňujú verejný príjem?
  25. Ako sa členia verejné príjmy podľa rozpočtovej klasifikácie
  26. Aký je rozdiel medzi daňovým a nedaňovým príjmom
  27. Charakterizujte nenávratný príjem
  28. Charakterizujte návratný príjem
  29. Rozdeľte príjmy podľa zdrojov
  30. Podľa rozpočtových príjmov rozdeľujeme príjmy na?
  ...
  ...