Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 337   projektov
7 nových

Římské právo - vypracované skúškové otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
83 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
5566
Posledná úprava
18.10.2017
Zobrazené
1 324 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Význam studia římského práva, založení Říma, jednotlivá období římských právních dějin

Význam studia římského práva
Římské právo (původně právo malé latinské obce, později středomořské moci a posléze světové říše) bylo kvalitativně odlišné od práv všech ostatních starověkých společností. Římané velmi záhy odlišili normy právní od norem náboženských a mravních, položili základy právní vědy a vytvořili logickou soustavu práva, která se uplatila v praktickém životě a postihovala i nově vzniklé sociální potřeby. Proto se římské právo stalo právem pokrokovým a právem vyššího kvalitativního stupně. Pro dnešní právní vědu má římské právo zásadní význam teoretický (zvláště v oblasti občanského, procesního, trestního i mezinárodního práva). Právníci i teoretici státu zde stále narážejí na různé římské prvky, pojmy, termíny atd.., které v moderním právu přežívají buď naplno nebo v podobě pozměněné. Římské právo tak tvoří základ evropské právní kultury. Pro soudobou společnost je ze všeho nejdůležitější didaktický a dále politický, historický a odborně právní význam římského práva. Římské právo nás tedy učí odborně postavit, rozvinout a vyřešit právnický problém, tj. učí správně myslet a tvořit.

Založení Říma, doba královská (asi 753 - 510 př.n.l)
Na území, kde vznikl Řím, žily tři etnické skupiny - Latinové, Sabinové a Etruskové. Nejpočetnější a nejdůležitější byli Latinové, obyvatelé vesnice Pagus. Etruskové jsou dodnes obestřeni mnoha tajemstvími, jejich písmo nebylo dosud rozluštěno, užívali tzv. podzemní města - pohřebiště. Byli z kmenů na nejvyšší úrovni. Začali zřizovat nový typ organizace - městský stát (civitas), ten sebou přinesl i nový typ práva a politiky. K prvním etruským centrům patří Florencie, Bologna, Miláno, Kapua. Do doby expanze Etrusků do střední Itálie lze vložil založení Říma. Jak to skutečně bylo, můžeme poznat jednak:

Kľúčové slová:

rímské právo

ius civile

servitutes

pactum

delikty

donatio

mortis causa

patria potestasObsah:
 • 1. Význam studia římského práva, založení Říma, jednotlivá období římských právních dějin
  2. Literární prameny
  3. Produkční prameny římského práva
  4. Poznávací prameny římského práva
  5. Římské náboženství
  6. Gaiovy Instituce
  7. Císař Justinián, život a právní dílo
  8. Recepce římského práva ve středověku a novověku,
  9. Ius ve svých různých významech
  10. Vztah mezi ius civile, ius gentium a ius naturale
  11. Právní subjekty v ŘP
  12. Právnické osoby v ŘP
  13. Nauka o negotim iuridicum
  14. Vůle, její možné projevy a vady
  15. Římský privátní proces
  16. Věci v ŘP a jejich různé kategorie
  17. Římská familia ve svých různých významech
  18. Věcná práva v ŘP
  19. Různé podoby římského vlastnictví
  20. Původní způsoby nabytí vlastnického práva
  21. Odvozené způsoby nabytí vlastnického práva
  22. Právní prostředky ochrany vlastnického práva:
  23. Consortium, condominium:
  24. Služebnosti (servitutes)
  25. ususfructus
  26. Emphyteusis a superficies
  27. Věcná záruční práva
  28. Possessio
  29. Obligace
  30. Kontrakty reálné
  31. Kontrakty formální
  32. Kontrakty konsensuální
  33. Pactum
  34. Delikty
  35. Historický vývoj římské hereditas
  36. Různé skupiny dědiců
  37. Donatio, mortis causa donatio
  38. Podoby manželství v ŘP a jejich historický vývoj
  39. Zásnuby a arrhae sponsaliciae; možnosti zrušení manželství a rozvod v ŘP
  40. Majetkové vztahy mezi manžely
  41. Patria potestas
  42. Osoby sui iuris s omezenou schopností právního jednání: tutela, cura