Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Politológia I. - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
60 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
27108
Posledná úprava
05.04.2011
Zobrazené
2 102 x
Autor:
zuzi442
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Politológia I. - vypr.otázky

1., POJEM POLITIKA, ZÁKLADNÉ PRÍSTUPY SKÚMANIA POLITIKY, POLITICKÉHO ŽIVOTA

Politika (z neskorolat. politice < gr. slova politiké – umenie správy štátu < gr. pólis - mesto (-ský štát), občianstvo) je proces a metóda záväzného rozhodovania určitej skupiny ľudí smerujúceho k dosiahnutiu určitého cieľa. V užšom slova zmysle sa pojem politika vzťahuje na kolektívne rozhodovanie zamerané na dosiahnutie alebo udržanie štátnej alebo obecnej moci.Prostriedkom politiky je politická moc, ktorú je možné získať buď demokratickými prostriedkami alebo násilím. V demokratickej spoločnosti vstupujú do politiky politické subjekty politickým presvedčovaním a vyjednávaním a tak vytvárajú politické rozhodnutia. Vynútiteľnost politického rozhodnutia je zaistená autoritou, ktorá vykonáva politickú moc.Veda o politike sa nazýva politológia.

Politika je - zabezpečenie poriadku spoločenského života ľud
 • - úsilie o dobrý spoločenský poriadok
 • - boj o moc  
 • - snaha o ovládnutie štátu
 • - nástrojom na zmenu existujúcich pomerov  
 • - boj medzi triedami a stranami, štátmi o presadenie ich záujmov a cieľov Definícia politiky má svoj význam len vtedy ak ju možno verifikovať alebo falzifikovať t.j. podrobiť vedeckej diskusii. Potom môže vedľa seba stáť viacero definícií, môžu si navzájom konkurovať bez toho aby boli skutočnými konkurentmi.  

Kľúčové slová:

politológia

politika

politický vývoj

moc

verejná správa

delenie štátu

politický systém

spoloťnosť

verejní činitelia

politický režim

politické spoločenstvoObsah:
 • 1., POJEM POLITIKA, ZÁKLADNÉ PRÍSTUPY SKÚMANIA POLITIKY, POLITICKÉHO ŽIVOTA
  2., POLITICKÝ VÝVOJ A ZÁKLADNÉ FÁZY POLITICKÉHO VÝVOJA
  3., MECHANIZMUS MOCENSKO-POLITICKÉHO VÝVOJA
  4., POLITICKÁ A ŠTÁTNA MOC
  5., ŠTRUKTÚRA POLITICKÉHO SYSTÉMU SPOLOČNOSTI
  6., ŠTRUKTŔA ŠTÁTNEHO SYSTÉMU
  7., ZÁKLADNÉ FUNKCIE ŠTÁTU
  8., POLITICKÁ LEGITIMITA A LEGALITA
  9., SUVERENITA ĽUDU A SUVERENITA ŠTÁTU
  10., ŠTRUKTÚRA VEREJNEJ SPRÁVY. CENTRALIZÁCIA A DECENTRALIZÁCIA
  11., ZNAKY ŠTÁTU
  12., KLASIFIKÁCIA ŠTÁTU
  13., PREZIDENTSKÁ FORMA VLÁDY
  14., POLOPREZIDENTSKÁ FORMA VLÁDY
  15., PARLAMENTNÁ FORMA VLÁDY
  16., DEMOKRACIA AKO FORMA VLÁDY
  18., VOĽBA A REPREZENTÁCIA. REPREZENTATNI
  19., POLITICKÉ STRANY, KLASIFIKÁCIE A FUNKCIE
  20., NÁSTROJE FUNGOVANIA POLITICKÝCH STRÁN
  21., VOLEBNÝ PROCES
  22., VAČŠINOVÝ A POMERNÝ VOLEBNÝ SYSTÉM