Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Podnik, podnikanie a podnikateľ podľa právneho a teoretického hľadiska

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45694
Posledná úprava
02.03.2015
Zobrazené
527 x
Autor:
lucinka75
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podnik, podnikanie a podnikateľ podľa právneho a teoretického hľadiska.

Podnikanie - sústavná činnosť, vykonávaná podnikateľom samostatne vo vlastnom mene,na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku - Obch. zákonník
- vyhľadávanie a využívanie príležitostí, ktorá je v súlade s právnymi normami daného štátu - teor. hľad.
Podnikateľ - nositeľ podnikateľských aktivít
Obch. zákonník - osoba zapísaná v OR
- osoba, ktorá podniká na základe oprávnenia o Živnostenskom podnikaní
- osoba, ktorá podniká na základe osobitných právnych predpisov, slobodné povolanie
- FO, ktorá vykonáva poľnohospod.výrobu a je zapísaná do evidencie podľa
osobitných predpisov - súkromne hospodáriaci roľník
z teoretického hľadiska vkladá do podnikania ľudské, finančné, materiálne zdroje za účelom ich maximálneho zhodnotenia v podobe dosiahnutého zisku a max. trhovej hodnoty
Obč. zákonník - môže byť každá FO a PO
FO- každý, kto sa narodí a získava určité práva a má zodpovedajúce povinnosti. Právnu spôsobilosť nadobúda dosiahnutím dospelosti alebo uzavretím manželstva.
PO - vzniká zápisom do OR, alebo iného registra

Kľúčové slová:

podnik

podnikanie

riziko

kríza

flexibilita

lokalizácia

ohodnotenieObsah:
 • Podnik, podnikanie a podnikateľ podľa právneho a teoretického hľadiska.
  Riziko - pojem, základná charakteristika, členenie, postoje , faktory.
  Riešenie krízy:
  Európska spoločnosť (SE) Európska a.s.
  Európske družstvo SCE
  S.R.O
  A.S
  Družstvo
  Verejná obchodná spoločnosť
  Komanditná spoločnosť
  Ohodnocovanie podniku
  Metódy ohodnotenia
  Lokalizácia podniku