Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Podklady pre skúšku z predmetu Technológia 1, 2, 3

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
5,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42263
Posledná úprava
21.07.2013
Zobrazené
3 389 x
Autor:
martin_stu
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Zlievarenské vlastnosti kovov a ich zliatin
Taviteľnosť
Taviteľnosť je schopnosť prechádzať z tuhého do kvapalného skupenstva pri zachovaní chemického zloženia a stupňa čistoty.
Vyjadruje sa spotreba tepla na natavenie a prehriatie liatiny.
Množstvo tepla:
Q=cs(tL-20)m+m.lT+cs´(tp-tL)m
Tekutosť
Tekutosť je obrátená hodnota dynamickej viskozity.
φ=1/η, kde η je dynamická viskozita.
• Zabiehavosť je tekutosť meraná pri plnení formy, kým nestuhne tavenina. U liatiny sa zabiehavosť zvyšuje fosforom (sivá liatina). Fosfor je negatívny prvok, pozitívny jedine pre zvýšenie zabiehavosti taveniny.
• Odmiešavanie je oddeľovanie jednotlivých štruktúrnych zložiek pri tuhnutí. Príčinou je čiastočná alebo úplná nerozpustnosť dvoch kovov alebo zliatin. napr. olovený bronz (Cu-Pb); TTAV-Cu=1083°C a TTAV-Pb=327°C
• Schopnosť pohlcovať plyny je rozpustnosť plynov v kovoch, so zvyšujúcou teplotou sa zvyšuje, so znižujúcou teplotou sa znižuje.
Zmršťovanie
Zmršťovanie je zlievarenská vlastnosť, ktorá sa prejavuje zmenou objemu, resp. rozmerov; s klesajúcou teplotou - zmenšovanie rozmerov.
Merná hmotnosť
oceľ v tuhom stave ρ=7,8 kg.dm-3, oceľ v roztavenom stave ρ=6,8 kg.dm-3
sivá liatina v tuhom stave ρ=7,25 kg.dm-3, v tekutom stave ρ=6,9 kg.dm-3
...

Kľúčové slová:

technika

technológia

vlastnosti kovov

výroba foriem a jadier

výroba odliatkov

zváranie

spájkovanie

rezanie plameňom

rezanie laserom

rezanie plazmou

STUBAObsah:
 • 1. Zlievarenské vlastnosti kovov a ich zliatin 1
  Taviteľnosť 1
  Tekutosť 1
  Zmršťovanie 1
  2. Zlievarenské formovacie materiály a vtoková sústava odliatku 2
  Vtoková sústava 2
  Formovacie zmesi 4
  3. Výroba foriem a jadier 4
  Formovanie 4
  Bezrámové formovanie 5
  Výroba škrupinových foriem na kovový model 5
  Výroba škrupín na vytaviteľný model 5
  Výroba škrupín na spáliteľný model 5
  Vytvrdzovanie jadier 6
  4. Príprava tekutých kovov a zliatin 6
  Tavenie 6
  Základné pojmy 6
  Tavenie kovov 7
  Tavenie liatin 7
  Tavenie zliatin neželezných kovov 7
  5. Špeciálne spôsoby výroby odliatkov 8
  6. Rozdelenie technológie zvárania a definovanie základných druhov 11
  Zváranie 11
  Polohy pri zváraní 12
  Zvarový spoj 12
  7. Zváranie elektrickým oblúkom – podstata procesu 13
  Zváranie elektrickým oblúkom 13
  Vznik oblúka a zvaru 13
  Výhody 13
  Nevýhody 14
  Príklady použitia: 14
  8. Zváranie pod tavivom 14
  9. Zváranie v ochranných atmosférach plynov 16
  Argón 16
  CO2 16
  10. Odporové zváranie – podstata procesu, rozdelenie 18
  11. Technológia a aplikácia spájkovania 19
  Mäkké spájky 19
  Tvrdé spájky 20
  Vysokoteplotné spájky 20
  Porovnanie 20
  12. Tepelné delenie materiálov – podstata procesu, spôsoby 21
  Rezanie plameňom 21
  Rezanie laserom 23
  Rezanie plazmou 24
  13. Rozdelenie technologických tvárniacich procesov 25
  Rozdelenie tvárnenia podľa teploty: 25
  Rozdelenie tvárnenia podľa tepelného efektu 25
  Rozdelenie tvárnenia podľa stupňa dosiahnuteľnej deformácie 26
  14. Operácie strihania - rozdelenie a princíp 26
  15. Operácie ohýbania - rozdelenie a princíp 28
  Ohýbanie na lisoch 29
  Ohýbanie na valcoch 30
  16. Operácie ťahania - rozdelenie a princíp 31
  17. Operácie tlačenia - rozdelenie a princíp 32
  18. Operácie pretlačovania - rozdelenie a princíp 33
  19. Operácie voľného kovania - rozdelenie 34
  20. Operácie valcovania - rozdelenie a princíp 35
  21. Ohýbanie na lisoch - princíp a použitie 36
  22. Ťažná sila, pridržiavacia sila, určenie počtu ťažných operácií 37
  Ťažná sila 37
  Pridržiavacia sila 37
  Určenie počtu ťažných operácií 37
  23. Zápustkové kovanie‚ kovanie na bucharoch a lisoch 38
  24. Spracovanie plastov 39
  Lisovanie (Compression Molding) 40
  Vstrekovanie 40
  Vytláčanie 40
  Tvárnenie 40
  Spájanie polymérov 41
  25. Klasifikácia procesov obrábania a ich stručná charakteristika 41
  Obrábať môžeme: 41
  Kovanie 42
  Klasifikácia procesov obrábania a ich stručná charakteristika 42
  26. Charakterizujte metódy výroby rotačných plôch (sústruženie, vŕtanie) 43
  Sústruženie 43
  Nástroje na sústruženie 44
  Sústružnícke stroje ( sústruhy) 45
  Vŕtanie 45
  27. Vzájomné pôsobenie nástroj – obrobok (pohyby pri sústružení, prierez rezu) 47
  Sústruženie 47
  28. Charakterizujte frézovanie obvodové (rezný pohyb, druhy nástrojov, prierez rezu), súbežné a protibežné frézovanie 49
  29. Materiály pre rezné nástroje – rozdelenie a stručná charakteristika z pohľadu použitia 52
  Nástrojové ocele 52
  a) Uhlíkové 52
  b) Legované 52
  c) Rýchlorezné 52
  Spekané karbidy 52
  Rezná keramika 52
  Superrezné materiály 52
  Polykryštalický diamant - PKD 53
  Kubický nitrid bóru - KNB 53
  30. Charakterizujte brúsenie, zvláštnosti procesu brúsenia, rozdelenie spôsobov brúsenia rotačných plôch 53
  Rozdelenie spôsobov brúsenia rotačných plôch 53
  31. Brúsne nástroje – druh brusiva, tvrdosť, zrnitosť brusných kotúčov a požiadavky na voľbu brusného kotúča 54
  32. Vzájomné pôsobenie nástroj – obrobok (pohyby pri vŕtaní, prierez odrezávanej tresky, metódy vŕtania a ich stručná charakteristika) 55
  Vŕtanie 55

Zdroje:
 • Internet
 • Strojárske technológie
 • Zváranie a príbuzné procesy
 • Zlievanie
 • Technológia 1
 • Technológia 2
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko