Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 538   projektov
4 nových

Pedagogická komunikácia - otázky a odpovede na testy

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
127 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8277
Posledná úprava
13.02.2018
Zobrazené
3 389 x
Autor:
ketrin1211
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
• Čo znamená komunikácia? -Informovať,oznamovať,riadiť sa niekým
• Napíš tri vymedzenia komunikácie: - dorozumievanie,oznamovanie,výmena informácií
• Vysvetli pojem interakcia: -vzájomné pôsobenie alebo vzájomné ovplyvňovanie
• Napíš teórie komunikácie: - teória informácie,teória sociálnej komunikácie,etnografia komunikácie
• Zákl. pojmy teórie informácie: -vysielač,komunikačný kanál,prijímač,spätná väzba
• Čo je redundancia: -nadbytočnosť informácií
• Čo skúma sociálna komunikácia?- interpersonálnu komunikáciu,t.j. komunikáciu medzi ľuďmi
• Zložky interpersonálnej komunikácie: -fyzické prostredie, komunikačný zámer, komunikačné akty
• Aká môže byť komunikácia? - priama alebo sprostredkovaná
• Aká je priama komunikácia? - tvárou v tvár
• Aká je sprostredkovaná komunikácia? - sprostredkovaná nejakým médiom
• Aké sú vzťahy medzi komunikujúcimi? - asymetrické alebo symetrické
• Aké sú asymetrické vzťahy? - jeden komunikujúci je nadradený
• Aké sú symetrické vzťahy? - komunikujúci sú rovnocenný
• Rozdelenie komunikácie :- sociálna komunikácia, pedagogická komunikácia, rétorika
• Rétorika - súbor monologických prejavov
• Čím sa zaoberá PK?- Vo výchovno - vzdelávacom procese
• Napíš štyri aspekty komunikácie v triede: -1.komunikácia a vyučovanie; 2.vzťahy medzi komunikujúcimi; 3.skryté učebné osnovy; 4.sociálna konštrukcia života
• Komunikácia a vyučovanie:- učiteľ realizuje výchovno - vzdelávacie ciele
• Vzťahy medzi komunikujúcimi : - symetrické a asymetrické
• Skryté učebné osnovy: - sú to prvky sociálneho správania, pravidlá medzi učiteľom a žiakmi
• Sociálna konštrukcia života: - učitelia a žiaci by mali zdieľať spoločné významy
• Aké sú preferenčné vzťahy? - dávanie prednosti jedným a naopak ignorovanie iných
• Čo je súhrnný vzorec vzťahov?- klíma triedy
• Pravidlá komunikácie v triede: - je druhom sociálnych pravidiel
• Autokratické komunikačné pravidlá pre učiteľa: - kedykoľvek si vziať slovo, hovoriť s kým chce, zvoliť tému rozhovoru, rozhodovať o dĺžke rozhovoru, hovoriť v ktorejkoľvek časti učebne, hovoriť v akejkoľvek polohe
• Autokratické kom. pravidlá pre žiaka: - žiak smie hovoriť len keď dostane slovo, len s tým, s kým má určené, len o tom, čo má určené, len tak dlho, ako mu je určené, len na mieste, kt. je mu určené, len postojačky

Kľúčové slová:

komunikácia

rétorika

extraliga

monológ

empatia

slovný dôraz

haptikaObsah:
 • • Čo znamená komunikácia? -Informovať,oznamovať,riadiť sa niekým
  • Napíš tri vymedzenia komunikácie: - dorozumievanie,oznamovanie,výmena informácií
  • Vysvetli pojem interakcia: -vzájomné pôsobenie alebo vzájomné ovplyvňovanie
  • Napíš teórie komunikácie: - teória informácie,teória sociálnej komunikácie,etnografia komunikácie
  • Zákl. pojmy teórie informácie: -vysielač,komunikačný kanál,prijímač,spätná väzba
  • Čo je redundancia: -nadbytočnosť informácií
  • Čo skúma sociálna komunikácia?- interpersonálnu komunikáciu,t.j. komunikáciu medzi ľuďmi
  • Zložky interpersonálnej komunikácie: -fyzické prostredie, komunikačný zámer, komunikačné akty
  • Aká môže byť komunikácia? - priama alebo sprostredkovaná
  • Aká je priama komunikácia? - tvárou v tvár
  • Aká je sprostredkovaná komunikácia? - sprostredkovaná nejakým médiom
  • Aké sú vzťahy medzi komunikujúcimi? - asymetrické alebo symetrické
  • Aké sú asymetrické vzťahy? - jeden komunikujúci je nadradený
  • Aké sú symetrické vzťahy? - komunikujúci sú rovnocenný
  • Rozdelenie komunikácie :- sociálna komunikácia, pedagogická komunikácia, rétorika
  • Rétorika - súbor monologických prejavov
  • Čím sa zaoberá PK?- Vo výchovno - vzdelávacom procese
  • Napíš štyri aspekty komunikácie v triede: -1.komunikácia a vyučovanie; 2.vzťahy medzi komunikujúcimi; 3.skryté učebné osnovy; 4.sociálna konštrukcia života
  • Komunikácia a vyučovanie:- učiteľ realizuje výchovno - vzdelávacie ciele
  • Vzťahy medzi komunikujúcimi : - symetrické a asymetrické
  • Skryté učebné osnovy: - sú to prvky sociálneho správania, pravidlá medzi učiteľom a žiakmi
  • Sociálna konštrukcia života: - učitelia a žiaci by mali zdieľať spoločné významy
  • Aké sú preferenčné vzťahy? - dávanie prednosti jedným a naopak ignorovanie iných
  • Čo je súhrnný vzorec vzťahov?- klíma triedy
  • Pravidlá komunikácie v triede: - je druhom sociálnych pravidiel
  • Autokratické komunikačné pravidlá pre učiteľa: - kedykoľvek si vziať slovo, hovoriť s kým chce, zvoliť tému rozhovoru, rozhodovať o dĺžke rozhovoru, hovoriť v ktorejkoľvek časti učebne, hovoriť v akejkoľvek polohe
  ...
  ....
  .....