Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Otázky na skúšku z politológie

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35034
Posledná úprava
18.05.2011
Zobrazené
668 x
Autor:
summ3r
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Otázky na skúšku z politológie

1.Pojem politika. Základné prístupy skúmania politiky, politického života.

POLITIKA -
/pochádza z gréckeho politikon, - niečo spoločenské / Je to veda a umenie, je teoretickou reflexiou objektívnych politických javov, zákonitosti a tendencie vzniku, fungovania a rozvoja politiky. Je zároveň aj stratégia a taktika - cieľavedomý postup subjektov , realizovať určitú koncepciu podľa konkrétnych foriem, metód a prostriedkoch.

Politika je - zabezpečenie poriadku spoločenského života ľud
- úsilie o dobrý spoločenský poriadok
- boj o moc
- snaha o ovládnutie štátu
- nástrojom na zmenu existujúcich pomerov
- boj medzi triedami a stranami, štátmi o presadenie ich záujmov a cieľov  

Kľúčové slová:

politika

štátna moc

suverenita

štruktúra verejnej správy

štát

vládaObsah:
 • 1. Pojem politika. Základné prístupy skúmania politiky, politického života.
  2. Politický vývoj, základné fázy politického vývoja
  3. Mechanizmus mocensko-politického vývoja
  4. Politická moc a štátna moc
  5. Štruktúra politického systému spoločnosti
  6. štruktúra štátneho systému
  7. Základné funkcie štátu
  8. Politické legitimita a legalita
  9. Suverenita ľudu a suverenita štátu
  10. Štruktúra verejnej správy. Centralizácia a decentralizácia
  11. Znaky štátu
  12. Klasifikácia štátu
  13. Prezidentská forma vlády
  14. Poloprezidentská forma vlády
  15. Parlamentná forma vlády
  16. Demokracia ako forma vlády
  17. Priama a nepriama demokracia
  18. Voľba a reprezentácia. Reprezentanti.
  19. Politické strany, klasifikácia a funkcie
  20. Nástroje fungovania politických strán
  21. Volebný proces
  22. Väčšinový a pomerný volebný systém