Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 592   projektov
13 nových

Otázky na skúšku Verejná politika

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37523
Posledná úprava
14.05.2011
Zobrazené
1 295 x
Autor:
gnjive
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.) Sociálna filozofia – vznik, význam, spojenie so soc. politikou – jej vzťah
-Analýza politiky a verej. života sa robila od existencie človeka na zemi
-ale na vedeckej báze až od vzniku Antického Grécka – sociálna filozofia(SF)
-sociológia ako veda vznik – 12. stor. pnl- ako vznikla len pred 150 rokmi a
-SF – vednou disciplínou nie je
-v Ant. Grécku – lebo v t.č. bolo najvyspelejšou krajinou sveta, lebo sa tu rozvíjala aj daná veda, vznik POLIS- zelená pre filozofiu
-v starom Grécku – analýza sociálneho života ľudí – ich život, kam smeruje, čím je charakterizovaný, ako je v ľudskej spoločnosti integrovaný, ako komunikuje – toto všetko je sociálny svet -Integráciou človek speje – v tomto období kam – sledovanie vednou disciplínou
-SF-súčasťou filozofie, , ktorej predmetom je – Veda o najvšeobecnejších zákonitostiach, vývoja ľudskej spoločnosti, prírody a myslenia...

2. Sociálny štát
Štát vo všeobecnosti – interdisciplinárny pojem, z hľadiska inštitúcií – je štát dominantnou sociálnou inštitúciou. Štát patrí medzi politicko – právne soc. skupiny, je predmetom záujmu sociológie, práva, filozofie, soc. psychológie, histórie – u každej prevláda vlastný prístup k jeho skúmaniu.
Najdôležitejšia definícia!! – štát je ustanovizeň verejnej moci.
Zaujímavosť: definovanie toho, či štát je územie al nie je územím, avšak dá sa povedať, že je to ustanovizeň verejnej moci na konkrétnom území, so spoločnými pravidlami. Národ nie je štát!
Vznik štátu: spoločnosť je nadradený pojem ako štát, obsahovo je však širší, už pojem globálna spoločnosť, ktorá zahrňuje mnoho štátov...

Kľúčové slová:

sociálna filozofia

sociálny štát

spravodlivosť

egalitarizmus

moc

autorita

legitimitaObsah:
 • 1.) Sociálna filozofia – vznik, význam, spojenie so soc. politikou – jej vzťah
  2.) Sociálny štát – historické typy, jeho súčasnosť
  3.) Spravodlivosť, koncepcie spravodlivosti, verejná politika
  4.) Egalitarizmus, problém rovnosti
  5.) Moc, autorita, legitimita, demokracia, sloboda a tolerancia
  6.) Globalizácia a VP, vzdelávacia, kultúrna, environmentálna a bezpečnostná politika v procese globalizácie

Zdroje:
 • internet
 • poznámky z prednášky