Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových

Otázky ku skúške Marketingová stratégia

«»
Prípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
114 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39181
Posledná úprava
31.12.2011
Zobrazené
2 482 x
Autor:
milly
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Podstata strategického marketingu
Marketingovou stratégiou rozumieme dlhodobú koncepciu činnosti podniku v oblasti marketingu a jej zmyslom je premyslene a účelne rozvrhnúť zdroje podniku tak, aby mohli byť čo najlepšie splnené dva základné ciele: spokojnosť zákazníka a dosiahnutie zisku a výhody pred konkurenciou.

2. Marketing a strategický marketing
Marketing znamená uvedomelé, na trh orientované vedenie podniku, kde zákazník je v centre pozornosti počas celého podnikateľského procesu. Cieľom marketingu je uspokojovať potreby, želania a dopyt zákazníkov, vytvoriť pre zákazníkov hodnoty, a tak zabezpečiť splnenie stanovených cieľov.
Strategický marketing je jednou z vývojových fáz marketingu, uvažovanou vo vzťahu k marketingovým funkciám a časovým horizontom. Reprezentuje jej definovanie cieľov, analýzu príležitostí a hrozieb, kladie značný dôraz na proces marketingového plánovania a vypracovania marketingových plánov, na voľbu a formulovanie vhodných marketingových stratégií a ich realizáciu. Je to marketing, ktorý prenikol do riadiacich a rozhodovacích procesov podniku.

3. Marketingová stratégia
- predstavuje súhrn zámerov a činnosti človeka, ktoré používa na dosiahnutie svojho cieľa, vychádza z trhu, musí byť určovaná externým prostredím
- odráža predstavu podniku o tom, ako čo najrentabilnejšie využiť schopnosti a zdroje podniku na trhu
- predstavuje usporiadaný marketingový postup, pomocou ktorého dosiahne podnik svoje marketingové ciele
- obsahuje špecifické stratégie pre cieľové trhy, mark. mix i pre úroveň mark. výdavkov. Je nutné osobitne formulovať mark. stratégiu pre jednotl. segmenty, na kt. sa podnik zameriava, pretože segmenty sa medzi sebou líšia potrebami, reakciou na marketing i ziskovosťou.
- mark. logika, ktorou podnik dosahuje svoje mark. ciele (Kotler).
...

Kľúčové slová:

marketing

stratégia

marketingové stratégieObsah:
 • 1. Podstata strategického marketingu
  2. Marketing a strategický marketing
  3. Marketingová stratégia
  4. Strategický marketingový proces
  5. Východiská strategického marketingového procesu
  6. Strategické marketingové analýzy
  7. Poslanie podniku
  8. Etapy strategického marketingového procesu
  9. Strategický manažment a strategický marketing
  10. Strategické marketingové analýzy
  11. Marketingová situačná analýza
  12. Analýza SWOT
  13. Analýza konkurencie
  14. Doplňujúce metódy strategických marketingových analýz
  15. Analýza STEP
  16. Analýza PEST
  17. Analýza VRIO
  18. Marketingový audit
  19. Marketingové stratégie
  20. Tvorba marketingovej stratégie
  21. Triedenie marketingových stratégií
  22. Formulovanie marketingových produktových stratégií
  23. Formulovanie marketingových distribučných stratégií
  24. Formulovanie marketingových komunikačných stratégií
  25. Formulovanie marketingových cenových stratégií
  26. Stratégie podľa trendov trhu
  27. Stratégie podľa životného cyklu trhu
  28. Stratégia tvorby trhovej pozície
  29. Stratégia v oblasti nákupu tovarov
  30. Konkurenčné stratégie
  31. Stratégie nákladového vodcovstva
  32. Stratégia diferenciácie
  33. Stratégia koncentrácie
  34. Prednosti a riziká jednotlivých konkurenčných stratégií
  35. Stratégie pre špecifické skupiny zákazníkov
  36. Stratégie pre podniky v rôznom postavení na trhu
  37. Stratégie trhových vodcov
  38. Stratégie vyzývateľov na trhu
  39. Stratégie spolupútnikov
  40. Stratégie štrbinárov
  41. Globálne marketingové stratégie
  42. Strategické marketingové plánovanie
  43. Strategický marketingový plán
  44. Realizácia strategického marketingového plánu
  45. Strategická marketingová kontrola

Zdroje:
 • Nagyova - Marketingová stratégia