Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
9 nových

Organizačné správanie

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
27349
Posledná úprava
08.11.2009
Zobrazené
1 209 x
Autor:
111001
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Psychologický kontrakt
Pri nástupe do zamestnania sa predpokladá, že jedinec akceptuje pozíciu, na ktorú v organizácii nastupuje. Medzi jedincom a organizáciou dochádza k uzatvoreniu tzv. psychologického kontraktu....

2. Vroom-Yettonov model rozhodovania
Tento model patrí medzi participatívne modely rozhodovania, pri ktorom je spoluúčasť na rozhodovaní založená na povahe rozhodnutia....

7. 3 základné zdroje stresu a ich dôsledky
Stres možno všeobecne popísať ako záťažovú situáciu vyžadujúcu mimoriadnu aktiváciu autoregulačného systému jedinca.
Významnú úlohu v stresových situáciách zohrávajú podnety, ktoré ich vyvolávajú – stresory.
Stresorom sa za určitých okolností môže stať každý podnet pôsobiaci na človeka. Dôležitá je intenzita podnetu, dĺžka jeho pôsobenia, stav organizmu človeka.

Na stres nemožno hľadieť ako na negatívny faktor, nakoľko vo svojej miernej podobe má na jedinca pozitívny vplyv, môže pôsobiť ako motivátor. Tento typ stresu je nazývaný eustres a chápeme ho ako konštruktívny stres. Opakom je deštruktívny stres teda distres.

Kľúčové slová:

Organizacne spravanie

model organizacie

kognitivna disonancia

konflikt