Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Obchodné právo - vypracované skúškové otázky 14-27

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9002
Posledná úprava
07.06.2018
Zobrazené
315 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
14. a.\ Akciová spoločnosť - sukcesívne založenie

Akciová spoločnosť - je druh obchodnej spoločnosti. Je to spoločnosť, ktorej základný kapitál (základné imanie spoločnosti - min. 1 milión Sk alebo 25 000 eur) je rozdelený na určitý počet podielov - akcií, a tie vlastnia jednotliví akcionári. Zakladatelia akciovej spoločnosti predávajú akcie, čím získavajú kapitál od veľkého počtu ľudí - akcionárov. O dôležitých veciach spoločnosti sa rozhoduje hlasovaním na valnom zhromaždení akcionárov (najvyšší orgán). Hlas akcionára na valnom zhromaždení má váhu zodpovedajúcu počtu akcií, ktoré vlastní. Dozor nad činnosťou akciovej spoločnosti vykonáva dozorná rada.

Sukcesívne založenie a.s. - sukcesívne (postupné) založenie - a.s. vydala všetky akcie alebo časť akcií na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, alebo ktorej akcie prijala burza na obchodovanie na trhu cenných papierov
Založenie akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií - ak sa zakladatelia dohodnú, že splatia celé základné imanie, nevyžaduje sa výzva na upísanie akcií ani konanie ustanovujúceho valného zhromaždenia (§ 172),
Založenie akciovej spoločnosti na základe výzvy na upisovanie akcií - upisovaním akcií (§ 164) zabezpečujú zakladatelia vytvorenie základného imania, ak na vytvorenie nestačia vlastné vklady. Upisovanie akcií predstavuje:
- záväzok upisovateľa,
- splatiť hodnotu upísaných akcií v peniazoch (nepeňažný vklad nie je možný).
K upísaniu akcie (§165) dochádza zápisom do listiny upisovateľov. Aby sa zabezpečilo mienené upisovanie, upisovateľ je povinný splatiť aspoň 10% menovitej hodnoty upísaných akcií v určenom čase a v určenej banke.
Do začatia ustanovujúceho valného zhromaždenia (§168) musia upisovatelia splatiť aspoň 30% menovitej hodnoty upísaných akcií. Splatenie je podmienkou, aby sa mohli zúčastniť na ustanovujúcom valnom zhromaždení.

Kľúčové slová:

sukcesívne založenie

zodpovednosť

rezervný fond

základné imanie

členstvo

družstvo

komanditná spoločnosťObsah:
 • 14. a.\ Akciová spoločnosť - sukcesívne založenie
  15. a.\ Akciová spoločnosť - simultánne založenie
  16. a.\ Akciová spoločnosť - zodpovednosť, ručenie, rezervný fond
  17. a.\ Akciová spoločnosť - orgány
  18. a.\ Akciová spoločnosť - zvýšenie základného imania
  19. a.\ Akciová spoločnosť - zníženie základného imania
  20. a.\ Akciová spoločnosť - práva a povinnosti akcionárov, dočasný list, akcia
  21. a.\ Akciová spoločnosť - rezervný fond, podiel na likvidačnom zostatku
  22. a.\ Družstvo - vznik a založenie
  23. a.\ Družstvo - členstvo v družstve
  24. a.\ Družstvo - orgány
  25. a.\ Malé družstvo
  26. a.\ Verejná obchodná spoločnosť - zrušenie
  27. a.\ Komanditná spoločnosť - zrušenie