Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
0 nových

Mechanizácia rastlinnej výroby

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
57 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
735
Posledná úprava
14.06.2017
Zobrazené
1 400 x
Autor:
soso
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Mechanizačné prostriedky na základné spracovanie pôdy a predsejbovú prípravu

Stroje na základné spracovanie pôdy: pluhy;
Predsejbová príprava pôdy:
Pracovné operácie predsejbovej prípravy pôdy sú:
- smykovanie;
- bránenie;
- valcovanie;
- využitie kombinovaného náradia.
+ otázka č. 2 a 3.

2. Charakterizujte funkčnú činnosť a základné zloženie pluhov
Pluh je najstarším a doteraz najviac používaným náradím na orbu ako základné obrábanie pôdy. V našich podmienkach sa v podstate orie len radlicovými pluhmi. Ostatné druhy pluhov (tanierové, rotačné, rýľovacie atď.) sa používajú minimálne.
Podľa druhu orbových telies sa pluhy rozdeľujú na:
- radlicové,
- tanierové (diskové),
- kombinované,
- špeciálne (napr. rotačné),

Kľúčové slová:

mechanizácia

spaľovací motor

zber slamy

poľnohospodárska výroba

sejba

zber zemiakov

spojka

prevodovkaObsah:
 • 1. Mechanizačné prostriedky na základné spracovanie pôdy a predsejbovú prípravu
  2. Charakterizujte funkčnú činnosť a základné zloženie pluhov
  3. Brány, smyky, valce, kombinované náradie - princíp práce a rozdelenie
  4. Minimalizácia spracovania pôdy z hľadiska technického a ekonomického
  5. Stroje na hnojenie maštaľným hnojom - časti a technologické postupy
  6. Spôsoby aplikácie maštaľného hnoja z hľadiska efektívneho využitia dopravnej techniky
  7. Stroje na hnojenie pevnými priemyselnými hnojivami - časti a technologické postupy
  8. Využitie lietadiel pri ochrane rastlín a hnojení
  9. Spôsoby ochrany rastlín
  10. Funkčná činnosť postrekovača
  11. Spôsoby sejby
  12. Časti a technológia práce univerzálnych sejačiek
  13. Časti a technológia práce sejačiek na presný výsev
  14. Časti automatického vysadzovača zemiakov
  15. Technologický postup vysadzovania (výsev) zeleniny
  16. Intenzifikačné spôsoby pestovania zemiakov
  17. Charakterizujte cieľ a spôsoby medziriadkového ošetrovania rastlín
  18. Technológia a technika na výrobu sena a úsuškov
  19. Technológia a technika na výrobu senáže a siláže
  20. Porovnajte zberové technológie krmovín z hľadiska ekonomickej a technickej náročnosti
  21. Časti obilného kombajnu
  22. Technologický postup práce obilného kombajna
  23. Príčiny vzniku strát pri zbere obilnín a ich odstránenie
  24. Úprava obilného kombajna pre zber kukurice na zrno + technologický postup práce
  25. Spôsoby a význam sušenia poľnohospodárskych materiálov
  26. Vlastnosti zrnín využívané pri triedení
  27. Princípy triedenia semien podľa
  29. Technologický postup práce zemiakového kombajnu
  30. Časti zemiakového kombajnu
  31. Pozberové ošetrenie a uskladnenie zemiakov
  32. Spôsoby zberu cukrovej repy
  33. Technológia práce orezávača cukrovej repy
  34. Technológia práce vyorávača cukrovej repy
  35. Využitie mechanizácie pri pestovaní a zbere ovocia
  36. Využitie mechanizácie pri pestovaní a zbere zeleniny
  37. Spôsoby zberu slamy a stroje na zber slamy
  38. Formy energie využívané v poľnohospodárstve
  39. Hlavné časti mobilných mechanizačných prostriedkov
  40. Funkčná činnosť štvordobého zážihového motora a vznetového motora
  41. Činnosť spojky a prevodovky
  42. Popíšte stručne pojazdový mechanizmus kolesového vozidla
  43. Rozdelenie bŕzd a ich činnosť
  44. Formy chladenia spaľovacích motorov
  45. Systém mastenia spaľovacích motorov
  46. Palivová sústava motorov
  47. Spôsoby využitia energetického zdroja v poľnohospodárskej výrobe