Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Manažérstvo rizika vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
149 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40572
Posledná úprava
16.09.2012
Zobrazené
3 095 x
Autor:
misel.lomenova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Nachádzajú sa tu presné otázky ku skúške z Manažérstva rizika. Všetky sú dopodrobna vypracované, samozrejme netreba vedieť všetku ku každej otázke stačí si vybrať to najdôležitejšie... :-) vďaka týmto otázkam máte skúšku spravenú ľavou zadnou... držím palce pri skúške a príjemné učenie :-) sú tam otázky aj pre verejnú správu aj pre manažment malých a stredných podnikov... prvá polovica je pre verejnú správu druhá pre manažment... :-) držím palce na skúške a príjemné učenie... dúfam že tieto otázky vám veľmi pomôžu :-)

1. Definujte termín riziko
Za historický pôvod termínu riziko sa považujú výrazy:
Rhiza: (grécky pôvod) X pomenovanie obavy zo straty nákladu počas plavby,
Risq (arabský pôvod) – vyjadrenie obavy z toho čo nám prinesie narodenie človeka, čo mu bude dané, aby nám to prinášalo úžitok, Risicum: (latinský pôvod) – výraz používaný v námorníctve na prekonanie nebezpečného útesu1.
Prvé známe riziko, ktoré si človek ako jednotlivec alebo skupina uvedomoval, pochádza z možnosti porušenia biblického Božieho príkazu o zakázanom ovocí. Pravekí rodičia vedeli, že sa to nesmie – uvedomovali si riziko (možné následky udalosti), a napriek tomu zákaz porušili. Podstúpili riziko následkov.
...

2. Vysvetlite rozdiel medzi čistým a podnikateľským rizikom.
• Prirodzené (čisté) riziko – riziko, pri ktorom existuje možnosť vzniku nepriaznivých situácií neovplyvniteľných činnosťou človeka, ktoré sa vo väčšine prípadov nedajú dopredu stanoviť (havárie, prírodné katastrofy atď.) Čisté riziká sa spravidla týkajú strát a škôd na majetku hospodárskych organizácií a jednotlivcov, poškodenia zdravia jednotlivcov a členov organizačných jednotiek. Klasifikácia čistých rizík – majetkové riziká, rizika zodpovednosti za škodu, rizika vynikajúce zo zlyhania iných subjektov.

• Podnikateľské riziko - sa vyznačuje tým, že nebezpečenstvo nežiadúcich odchýlok od plánovaných výsledkov vystupuje často spolu s nádejou na žiadúce (pozitívne) odchýlky od týchto výsledkov. Prijatie tohto rizika môže spôsobiť firme tak straty, ako aj mimoriadne dobré hospodárske výsledky. Pre podnikateľské riziko je charakteristické, že nebezpe- čenstvo nežiaducich odchýlok od plánovaných výsledkov vystupuje spolu s nádejou na dosiahnutie mimoriadne dobrých výsledkov.

Kľúčové slová:

vypracované otázky

manažment rizika

manažérstvo rizikaObsah:
 • 1. Definujte termín riziko
  2. Vysvetlite rozdiel medzi čistým a podnikateľským rizikom.
  3. Charakterizujte sociálne riziká.
  4. Vysvetlite podstatu tektonických rizík a popíšte, ako sa klasifikujú.
  5. Vysvetlite podstatu meteorologických rizík a popíšte, ako sa klasifikujú.
  6. Definujte zdravotné riziko a vysvetlite rozdiel medzi epidémiou a pandémiou.
  7. Charakterizujte technogénne riziká a rozčleňte ich zo systémového hľadiska.
  8. Charakterizujte strategické riziká verejnej správy.
  9. Charakterizujte operatívne riziká verejnej správy.
  10. Vysvetlite rozdiel medzi makroekonomickými a mikroekonomickými rizikami.
  11. Definujte podnikateľské riziko.
  12. Vymenujte a stručne charakterizujte jednotlivé druhy podnikateľských rizík.
  13. Vymenujte hlavné prvky manažmentu rizika.
  14. Vysvetlite podstatu, obsah a metódy identifikácie rizika.
  15. Charakterizujte cieľ a základné metódy analýzy rizika.
  16. Vysvetlite význam a ciele hodnotenia rizika.
  17. Charakterizujte proces zaobchádzania s rizikom.
  18. Vysvetlite význam a dôvody na vedenie dokumentácie rizika.
  19. Charakterizujte význam a obsah dokumentácie Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí.
  20. Charakterizujte manažment rizík v systéme BOZP.

Zdroje:
 • prednáška na Všemvs... + poznámky z knihy