Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Finančný manažment - vypracované otázky vo forme ťaháka

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6173
Posledná úprava
17.08.2017
Zobrazené
1 475 x
Autor:
menet
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1/ CH podstatu FM-Vedeckým základom FM je teória podnikových financií, využíva aj ďalšie disciplíny:matematiku, štatistiku, psychológiu,...Zovšeobecňuje skúsenosti z fin. hospodárenia podnikov a z riadenia fin.ch procesov. FM je špecifická eko. činnosť,zabezpečovaná fin.mi manažérmi. Predmetom je:a/tvorba a trvalá obnova fin.ch zdrojov podnik. kapitálu v rozsahu potrieb vybavenia podniku majetkom,b/efektívna alokácia jednotlivých fin.ch zdrojov do obežného majetku, majetku investičného charakteru vecnej povahy a fin.ch investícií,c/fin. plánovanie procesov d/operatívne fin. riadenie peňažných vzťahov, zamerané na plnenie úloh fin. plánu a súboru čiastkových a vrcholového fin. C. Osobitný charakter VS vyžaduje osobitný prístup aplikácie FM.Do VS patria orgány a inštitúcie štátnej moci a správy, orgány miestnej moci a správy a or. Poskytujúce služby v školstve, zdravotníctve,... VS je orientovaný na uspokojovanie a zabezpečovanie verej. potrieb a nie na dosahovanie zisku.Spôsob FM predurčuje charakter verej. financií, t.j. peňažných operácií orgánov a organizácií VS, kde ide prevažne o transfer peňažných prostriedkov.

Kľúčové slová:

finančný manažment

akcie

odpisy

rozdeľovanie zisku

prevádzkový úver

investičné rozhodovanie

finančné plánovanieObsah:
 • 1/ CH podstatu FM
  2/Zákl.etapy FM
  3/Zákl.externé faktory
  4/Úloha analýzy
  5/Fin.analýza Ex Post
  6/Informácie zo súvahy, výsledovky
  7/H.výsledok,rozdeľovanie zisku
  8/Peňažné toky vo F rozhod
  9/Členenie zdrojov tvorby fin. štruktúry
  10/Akcie
  11)Inter.fin. zdroje kapitálu
  12.Odpisy
  13)Formy fin.podpory,fondy
  14)Prevádzkový úver
  15/Nepeňažný úver
  16)Skupiny pomer.ukazovateľov analýz
  17)Investičné rozhodovanie
  18)Nástroje fin.trhu
  19)Formy platenia
  20)Fin.plánovanie