Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 562   projektov
12 nových

Financie a mena - 22 vypracovaných otázok

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
18269
Posledná úprava
02.05.2011
Zobrazené
1 126 x
Autor:
akriz
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
4. Peniaze a funkcie peňazí
Peniaze: za peniaze môžeme považovať všetko, čo slúži ako všeobecný výmenný prostriedok alebo sa bežne prijíma ako zákonné platidlo pre splácanie dlhu. Pôvodne mali peniaze formu tovarov boli to tovarové peniaze. Potom sa začali používať drahé kovy zlato a striebro známe ako plnohodnotné peniaze. Postupne ich nahradili papierové peniaze – neplnohodnotné peniaze. V súčasnosti peniaze existujú v týchto formách:
1. Drobné kovové mince
2. Paierové peniaze
3. Bankové depozistné peniaze
4. Kvázipeniaze

Funkcie peňazí:
1. Prostriedok výmeny a platidlo
2. Prostriedok uchovávania hodnôt - úspory
3. Ako meradlo hodnôt – počítacia jednotka, neplnia ju reálne peniaze, el peniaze abstraktné, ideálne

7. Dopyt po peniazoch
Dopyt po peniazoch: vytvárajú všetky ekonomické subjekty (domácnosti, firmy, štát) Je ovplyvňovaný nielen motívmi ich držby ale rastom príjmov. S rastom príjmov má D po peniazoch stúpajúcu tendenciu. Opačnú tendenciu znižovania tohto dopytu ovplyvňuje úroková miera a inflácia

Dva druhy dopytu:
1. Transakčný - tvoria ho domácnosti, jednotlivci, firmy na nákupy tovarova služieb, výrobných faktorov
Opatrnostný - vytváranie rezerv pre prípad nepredvídateľných udalostí
Špekulatívny - ek. Subjekty držia svoj majetok vo forme hotových peňazí, cenných papierov, nehnuteľností
2. Dopyt po aktívach - peniaze slúžia ako uchovávateľ hodnôt. Patri tu sporenie, vzdelávanie, sporenie na dôchodok a pod.
Aktíva - majetok
Pasíva - zdroje krytia

Kľúčové slová:

štát

financie a mena

ekonomika

funkcia peňazí

centrálna banka

poistenieObsah:
 • 1. Definujte financie
  2. Objektívna stránka
  3. Subjektívna stránka
  4. Peniaze a funkcie peňazí
  5. Čo je to peňažná zásoba – definícia a ju tvorí
  6. Ponuka peňazí
  7. Dopyt po peniazoch
  8. Čo je peňažná rovnováha
  9. Čo je to inflácia – definícia
  10. Čo je miera inflácie a druhy inflácii
  11. Finančný systém
  12. Finančný trh
  13. Peňažný trh
  14. Kapitálový trh
  15. Finanční sprostredkovatelia
  16. Bankový systém
  17. Postavenie Centrálnej banky
  18. Postavenie komerčných bánk
  19. V akom vzťahu sú komerčné banky k centrálnej banke
  20. Poistenie - životné poistenie, neživotné poistenie
  21. Podnikové financie
  22. Verejné financie