Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Ekonomika životného prostredia

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
111 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39232
Posledná úprava
07.01.2012
Zobrazené
2 374 x
Autor:
lung
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Systém environmentálnych pojmov
Príroda
- Životné prostredie
- Ekológia

ŽPČ
- Environment
- Environmentalistika

Príroda
• Celý hmotný svet, v ustavičnom pohybe, nekonečný v čase a priestore
• Komplex javov a predmetov, ktoré vznikli na zemi, počas jej vývoja a nevytvoril ich človek

Ekológia
• Veda o vzájomných vzťahoch a procesoch, ktoré prebiehajú medzi živými organizmami navzájom a ich prostredím a ktorých obsahom je vzájomná výmena hmoty, energie a informácií

Environmentalistika
• Je súborom vedných odborov, skúmajúcich vzťahy medzi všetkými druhmi ľudskej činnosti a prostredím, v ktorom sa realizujú.

Veľká rôznorodosť a rozsah ľudských aktivít a špecifikácií ich pôsobenia na prostredie neumožňuje formulovať jednotnú náuku o ŽP a vednú disciplínu.
- environmentálna ekonómia
- environmentálne právo
- environmentálna technika
- environmentálna etika
Environmentálna ekonómia – časť ekonomickej teórie, ktorá skúma, popisuje a vysvetľuje vzájomné súvislosti medzi hospodárskou činnosťou spoločnosti a ŽP spoločnosti.

Životné prostredie /ŽP/
Všetko čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja...

Kľúčové slová:

životné prostredie

ekológia

environment

environmentalistika

príroda

ekonomika

regulovanie životného prostrediaObsah:
 • 1. Hlavné ekonomické problémy dneška: znečistené ovzdušie, ozónová diera, skleníkový efekt, vymieranie fauny, úbytok tropických pralesov, klimatické zmeny.
  2. Základné kategórie: príroda, životné prostredie človeka/ŽPČ/, ekológia, environment, environmentalistika.
  3. Životné prostredie človeka /ŽPČ/: súvis s vodou, ovzduším, pôdou, rastlinstvom, živočíšstvom, nerastným bohatstvom, zemským magnetizmom, životné prostredie a neželané výrobky.
  4. ŽPČ: prírodné, abiotické, biotické, antropogénne, sociálne.
  5. Prírodné prostredie človeka /PPČ/: geofrény, tuhé jadro, pevný obal, toposféra, hydrosféra, atmosféra, magnetosféra.
  6. PPČ: biosféra, fotosféra, potravinový reťazec, potravinová pyramída.
  7. Antropogénne ŽPČ: obytné, sídelné, pracovné, rekreačné, historické.
  8. Znečistenie ŽPČ: zdroje znečistenia: bodové, líniové, plošné. Narušenie, poškodenie, znečistenie ŽPČ. Dôsledky poškodenia ŽPČ: ekonomické, ekologické, zdravotné.
  9. Životné prostredie a ekonomika: vstupy, výstupy z ekonomiky. Prírodné zdroje, energia, výrobky, služby, odpady.
  10. Spoločnosť a životné prostredie: limity neoliberalistickej ekonomiky pri riešení negatívnych vplyvov na ŽP Štát a ŽP. Orgány štátu a ŽP.
  11. Právne nástroje štátu na regulovanie životného prostredia: podstata mechanizmu pôsobenia právnych nástrojov. Druhy právnych nástrojov.
  12. Ekonomické nástroje na regulovanie životného prostredia: finančná pomoc, účelové ekologické úvery, dane, zálohy, kúpa a predaj práv na znečisťovanie ovzdušia.