Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Definovanie podniku - podnikanie v malých a stredných podnikoch

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
52 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40941
Posledná úprava
31.12.2013
Zobrazené
2 142 x
Autor:
dk3011
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Vymedzenie pojmov MaS podnikanie, MaS podnikatel, podnik a definícia podľa EÚ. Ciele a funkcie MSP. Podnikanie MSP - výhody a nevýhody. Vývoj štruktúry MSP v SR.

Definovanie podniku
Podľa smernice Európskej komisie 2003-361-EC je podnikom každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť, bez ohľadu na jeho právnu formu. Sem patria najmä /v rámci MSP/:
- samostatne zárobkovo činné osoby
- rodinné podniky, ktoré vykonávajú remeselnícke alebo iné činnosti a
- partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť
MASP - Small and Medium Enterprises sa definujú na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych znakov.
1. Kvantitatívne hľadisko - zahŕňa väčší počet ukazovateľov: výška zisku, investície, jednotlivé druhy kapitálu, podiel podniku na trhu, objem výroby alebo predaja, počet zamestnancov, tržby a iné.
Kvantitatívna hranica pre stanovenie veľkosti MSP podľa EÚ z roku 1996 - ujednotenie:
Menej ako 250 zamestnancov
Ročný obrat max.40 mil. EUR
Môžu vykazovať bilanciu najviac 27 mil. EUR
EÚ rozlíšila podľa poctu zamestnancov:
Mikropodnik - 1-9 zamestnancov
Malé podniky - 10-49
Stredné podniky - 50-249
Veľké podniky - viac ako 250
2. Kvalitatívne hľadisko:
produktivita práce,
postavenie podniku na trhu - meno podniku, prepojenie s ostatnými podnikmi, monopol, oligopol,
typ organizačnej štruktúry - riaditeľ, oddelenia... jednoduchá organizačná štruktúra
vlastnícka forma - živnostník, s. r. o.,
vzťah k manažmentu - vlastník a manažment je zvyčajne jedna a tá istá osoba
Ako špecifický znak pre odlíšenie MaSP od veľkých podnikov bola prijatá tesná väzba medzi podnikom a podnikateľom, k tomu sa viažu 2 princípy - osobný princíp a princíp jednoty
...


Kľúčové slová:

podnikanie v podnikoch

funkcie MaSP

malý podnik

stredný podnik

sebaanalýza

riadenie

plánObsah:
 • 1. Vymedzenie pojmov MaS podnikanie, MaS podnikatel, podnik a definícia podľa EÚ. Ciele a funkcie MSP. Podnikanie MSP - výhody a nevýhody. Vývoj štruktúry MSP v SR.
  3. Podnikatelský proces. Objavenie a ohodnotenie príležitostí k podnikaniu a sebaanalýza. Tvorba podnikatelského plánu, obhajoba plánu a získanie úveru. Proces získavania financných zdrojov.
  4. Riadenie MSP - osobitosti procesu. Podnikanie podla osobitných predpisov. Legislatívne pozadie tvorby a prevádzky MSP.
  5. Podnikatelské prostredie v SR. Osobitosti v procese prechodu a prijatia eura. Analýza vplyvov na podnikatelské prostredie MSP na SK. Vztah MSP k životnému prostrediu.
  6. Rodinné podnikanie - vývoj na SK a vnútorné a vonkajšie problémy. Riadenie a následníctvo v rodinných podnikoch, pozitíva a negatíva. Financné zdroje a možnosti podpory mikro a malých podnikov zo strany financných inštitúcií.
  9. Inštitucionálna podpora pre malých a stredných podnikateľov, podpora pre začínajúcich podnikateľov, dôvody podpory zo strany štátu.
  10. Podnikateľské inkubátory, využitie podnikateľských inkubátorov, dôvody vzniku podnikateľských inkubátorov, charakteristika inkubátorov
  11. Podnikatelský proces (4 piliere), tvorba podnikatelského plánu - využitie, možnosti a jednotlivé formy.
  12. Význam a úlohy analytickej práce v podnikaní. Zdroje informácií a ich využitie pre analýzy.
  Metodické prístupy k analýze. Využitie výsledkov analýzy v hospodárskej praxi.
  13. Analýza výkonov podniku (analýza obratu a tržieb). Proces hodnotenia. Výkon v mikro- a malom podniku. Analýza technickej základne a investicných procesov. Metodické postupy a využitie výsledkov.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko