Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Anorganická chémia 1 - CHEMAT vypracované otázky na ústnu skúšku

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
21,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47861
Posledná úprava
17.02.2021
Zobrazené
1 037 x
Autor:
tomas.kubka
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Všeobecná chémia

1. Hmota a jej vlastnosti. Predmet a objekty štúdia anorganickej chémie. Jednotky veličín a ich prepočty.
a. Uveďte základné fyzikálne veličiny ako aj ich jednotky.
sekunda s, čas t
meter m, dĺžka l
kilogram kg, hmotnosť M
ampér A, elektrický prúd I
kelvin K, termodynamická teplota T
mól mol, látkové množstvo N
kandela cd, svietivosť I
b. Ako je definovaná špecifická a mólová veličina?
Molová- podiel extenzitnej veličiny(m,E,V,n,S,G) a látkového množstva
Špecifická-Podiel extenzitnej veličiny a hmotnosti
c. Definujte extenzitnú a intenzitnú veličinu. Uveďte po dva príklady.
Extenzitná- je úmerná množstvu látky v sústave, teda platí e=e1+e2(m,V,n,G,q,w,H,S...)
Intenzitná- nezávisí od množstva látky v sústave, a teda nie je aditívna(T,p,c,hustota,...)
...

Kľúčové slová:

chémia

anorganický

anorganická

anorganická chémia

CHEMAT

FCHPT

hmota

atóm

hmotnosť

mól

objem

látka

skupenstov

kvantové čísla

krýštál

vodič

poloodič

elektrón

kov

vodík

rozpustnosťObsah:
 • 1. Hmota a jej vlastnosti. Predmet a objekty štúdia anorganickej chémie. Jednotky veličín a ich prepočty.
  2. Častice hmoty, elementárne častice, stavba atómu, izotopy, relatívna atómová hmotnosť, molekuly, ióny.
  3. Klasifikácia chemických sústav. Prvky a periodická tabuľka prvkov.
  4. Zlúčeniny. Chemické vzorce (stechiometrický, molekulový, funkčný, štruktúrny, elektrónový štruktúrny) a oxidačné čísla. Charakter chemickej väzby. Molekulové a iónové zlúčeniny.
  5. Skupenské stavy látok. Fyzikálne a chemické vlastnosti a deje.
  6. Vyjadrenie množstva látky. Látkové množstvo, Avogadrova konštanta. Molová hmotnosť, Molový objem. Roztok, vyjadrenie zloženia roztokov.
  7. Chemické reakcie. Zápis chemických rovníc. Klasifikácia chemických reakcií. Rozsah chemickej reakcie.
  8. Elektrónová štruktúra atómu. Schrödingerova rovnica, vlnová funkcia, orbitál. Elektrónový obal atómu vodíka, atómová emisia, atómové orbitály. Kvantovanie mikroskopických veličín - kvantovanie energie, momentu hybnosti a jeho projekcie.
  9. Kvantové čísla, charakteristiky atómových orbitálov s, p a d. Viacelektrónové atómy. Výstavbový princíp. Pauliho princíp a Hundovo pravidlo.
  10. Elektrónové konfigurácie jednojadrových častíc: atómov, katiónov a aniónov.
  ...
  97. Vlastnosti alkalických kovov.
  98. Rozpustnosť a tepelná stálosť zlúčenín alkalických kovov. Sfarbenie plamene prchavými soľami MCl.
  99. Výskyt, výroba a využitie alkalických kovov
  100. Reaktivita alkalických kovov.
  101. Hydroxidy alkalických kovov.
  102. Uhličitany a hydrogenuhličitany alkalických kovov.
  103. Vlastnosti kovov 2. skupiny.
  104. Reaktivita kovov 2. skupiny.
  105. Výroba a využitie kovov 2. skupiny.
  106. Príprava a vlastnosti halogenidov 2. skupiny.

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko