Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

40 vypracovaných otázok na Financie a mena

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
63 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
17628
Posledná úprava
02.05.2011
Zobrazené
3 712 x
Autor:
mirula123
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Objektívna stránka financií: definícia peňazí: Financie predstavujú sústavu peňažných operácií s reálnymi peniazmi, prostredníctvom ktorých nastáva zmena peňažnej zásoby jednotlivých ekonomických subjektov s cieľom, aby došlo k rozdeleniu národného dôchodku a v konečnom dôsledku k realizácií HDP. Všetky tieto peňažné operácie môžeme ako finančné operácie a celú činnosť spojenú s ich vykonávaním charakterizovať ako finančnú činnosť. Vlastne predstavuje objektívnu stránku financií.

Subjektívna stránka Financií: Subjektívnu stránku financií tvoria: sekundárna finančná činnosť v oblasti projektovania, evidencie a kontroly primárnej finančnej činnosti. Finančná politika, -Finančné veda ,Finančné právo, Finančná sústava, Riadenie a organizácia primárnej finančnej činnosti.

Peňažné operácie sa v praxi uskutočňujú prostredníctvom peňažných platieb. Pomocou peňažných operácií a peňažných platieb sa mení celková peňažná zásoba v rukách jednotlivých ekonomických subjektov. Charakter tohto presunu peňazí je rozhodujúcim kritériom členenia peňažných operácií a peňažných platieb.

Kľúčové slová:

financie a mena

peniaze

penazna sustava

inflacia

poistenieObsah:
 • 1. Financie, ich objektívna a subjektívna stránka , peňažné operácie a ich členenie.
  2. Členenie financií a ich funkcie.
  3. Peňažné sústavy, obeh peňazí, ich funkcie, peňažná zásoba.
  4. Ponuka peňazí, dopyt po peniazoch, peňažná rovnováha.
  5. Inflácia, jej členenie a miera inflácie.
  6. Menová politika, cieľ a nástroje menovej politiky.
  7. Európsky menový systém, podmienky prechodu z ECU na euro, Maastrichtské kritériá.
  8. Funkcie finančného systému, finančný trh a jeho štruktúra.
  9. Peňažný trh a nástroje peňažného trhu.
  10. Kapitálový trh a nástroje kapitálového trhu.
  11. Banková sústava, postavenie a funkcie centrálnych bánk.
  12. Európsky systém centrálnych bánk, ciele, nástroje menovej politiky Eurosystému.
  13. Európska centrálna banka, jej štruktúra, činnosť a kompetencie.
  14. Obchodné banky, ich funkcie, členenie obchodných bánk.
  15. Bankové produkty, systematizácia bankových produktov, a cena bankových produktov.
  16. Základné aspekty podnikateľskej činnosti banky, súvaha, výsledovka a zásady riadenia obchodnej banky.
  17. Dôvody existencie medzinárodných finančných inštitúcií a druhy medzinárodných finančných inštitúcií.
  18. Medzinárodný menný fond, jeho činnosť a štruktúra.
  19. Svetová banka, jej charakteristika a činnosť jednotlivých asociovaných členov.
  20. Európska investičná banka, činnosť, a zameranie pomoci.
  21. Poisťovníctvo ako špecifické odvetvie NH, jeho druhy, funkcie a kategórie.
  22. Členenie poistenia, životné, neživotné. Rozdiely medzi investičným životným poistením a kapitálovým životným poistením.
  23. Zdravotné poistenie, zákonná úprava, účastníci.
  24. Sociálne poistenie, dôchodkové a doplnkové dôchodkové poistenie.
  25. Podnikové financie, obsah, ciele.
  26. Proces financovania podniku.
  27. Proces efektívnych alokácií finančných zdrojov do majetku.
  28. Teória verejných financií, funkcie a zdroje financovania.
  29. Štruktúra štátneho rozpočtu? Jeho štruktúra príjmov a výdavkov, zásady.
  30. Štruktúra verejného rozpočtu obce - príjmy a výdavky
  31. Finančný systém a jeho funkcie.
  32. Finanční sprostredkovatelia.
  33. Nástroje menovej politiky Eurosystému a ich charakteristika.
  34. Postavenie a funkcie centrálnych bánk.
  35. Zásady riadenia obchodnej banky.
  36. Základné funkcie poistenia a ich charakteristika.
  37. Životné poistenie a jeho legislatívna úprava.
  38. Verejný rozpočet – nástroj finančného hospodárenia.
  39. Verejný (štátny) dlh – jeho charakteristika.
  40. Zdravotné poistenie a jeho legislatívna úprava.