Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Betonárska tyčová výstuž - skúšky vlastností

«»
Prípona
.doc
Typ
výpočet
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9366
Posledná úprava
01.08.2018
Zobrazené
2 247 x
Autor:
malacucu22
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
BETONÁRSKA TYČOVÁ VÝSTUŽ - skúšky vlastností

Úloha:
A. Na danej vzorke betonárskej tyčovej výstuže stanovte tieto vlastnosti:
1 Rozmery a hmotnosť
2 Začiatočnú meranú dĺžku na skúšobnej tyči LO
3 Začiatočnú prierezovú plochu SO
4 Medzu klzu (prieťažnosti) fy alebo dohodnutú medzu klzu f0,2
5 Medzu pevnosti v ťahu ft
6 Ťažnosť A a kontrakciu Z
7 Pomernú deformáciu εu

B. Podľa STN P ENV 10080 vyhodnoťte triedu ťažnosti a priraďte skúšanej betonárskej tyčovej výstuži príslušné označenie.

Pri vypracovaní laboratórneho protokolu dodržte túto štruktúru:
Názov skúšky:
Skúšobné zariadenia a pomôcky:
Skúšobná vzorka:
Postup pri skúške:
Výsledky skúšky:
Vyhodnotenie výsledkov:

Kľúčové slová:

rozmery

hmotnosť

skúšobná tyč

prierezová plocha

kontrakcia

ťažnosťObsah:
 • 1 Rozmery a hmotnosť
  2 Začiatočná meraná dĺžka skúšobnej tyče LO
  3 Začiatočná prierezová plocha SO
  4 Medza klzu (prieťažnosti) (STN EN 10002-1)
  5 Medza pevnosti v ťahu ft (STN EN 10002-1)
  6 Ťažnosť A a kontrakcia Z (STN EN 10002-1)
  7 Pomerná deformácia v ťahu εu