Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
0 nových

Základy environmentalistiky - kvízy na skúšku

«»
Prípona
.zip
Typ
testy
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42270
Posledná úprava
21.07.2013
Zobrazené
1 235 x
Autor:
michaela.lipovska
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Študijný materiál na predmet Základy environmetalistiky pre 1. ročník na MTF, kompletne vypracované kvízy, ktoré sú predmetom skúšky. Otázky su zoradené abecedne. Prajem veľa úspechov...

1. Ekológia a environmentalistika
Environmentalistika je:
- technológia životného prostredia
- interdisciplinárna náuka o životnom prostredí človeka
- taktika udržateľných vzťahov medzi prírodou a činnosťou človeka

Environmentalistika nie je:
- náuka o vzťahoch medzi organizmami a ich životným prostredím

Endemitmi na Slovensku sú napríklad:
- kamzík vrchovský tatranský, lykovec muránsky

Endemity:
- majú malú toleranciu, neznášajú kolísanie faktorov prostredia
- sú druhy so úzkou ekologickou valenciou
- medzi endemity patrí napríklad kamzík vrchovský tatranský, svišť vrchovský tatranský, lykovec muránsky

Ekológia je:
- veda o vzťahoch živých organizmov k ich okoliu a o vzájomných vzťahoch medzi živými organizmami
...

2. Biosféra
Biocentrá v územnom systéme ekologickej stability predstavujú:
- biotop, resp. centrum biotopov v krajine, ktorý svojím stavom a veľkosťou umožňuje trvalú existenciu prirodzeného, alebo pozmeneného ale prírode blízkeho ekosystému

Biodiverzita môže byť:
- na úrovni druhov (druhová diverzita)
- na úrovni génov (génová diverzita)
- na úrovni spoločenstiev a ekosystémov (ekosystémová diverzita)
- je početnosť druhov v ekosystéme
- je rôznorodosť jedincov v populácii
- je známkou stability ekosystémov
- biologická rozmanitosť organizmov
- môže byť negatívne ovplyvňovaná človekom
- vzniká prírodným výberom
- môže byť pozitívne ovplyvňovaná človekom

Biokoridory v územnom systéme ekologickej stability predstavujú:
- územia, ktoré neumožňujú rozhodujúcej časti organizmov trvalú existenciu, avšak umožňujú ich migráciu medzi biocentrami a tak vytvárajú sieť biocentier
...

Kľúčové slová:

environmentalistika

ekológia

biosféra

litosféra

pedosféra

hydrosféra

udrzateľný rozvoj

kontaminanty

energetikaObsah:
 • 1. Ekológia a environmentalistika
  2. Biosféra
  3. Atmosféra
  4. Hydrosféra
  5. Pedosféra
  6. Litosféra
  7. Odpady a odpadové hospodárstvo
  8. Technológie a životné prostredie
  9. Energetika a životné prostredie
  10. Udržateľný rozvoj
  11. Kontaminanty