Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
0 nových

Vypracované testové otázky z Personálneho manažmentu - praktikum (Stachová)

«»
Prípona
.docx
Typ
testy
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45164
Posledná úprava
02.06.2014
Zobrazené
1 139 x
Autor:
aneta.caputova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
I. Personálny manažment, jeho úlohy, funkcie a subjekty
1. Spoločenský cieľ personálneho manažmentu hovorí o:
a) rešpektovaní požiadaviek a vplyvov spoločnosti, v ktorej organizácia pôsobí,
b) ústretovom správaní sa ľudí v organizácii,
c) hierarchii, t.j. zložení členov personálneho útvaru,
d) právach a povinnostiach zamestnancov personálneho útvaru voči ostatným zamestnancom,
e) žiadna z odpovedí nie je správna.

2. Plnením koľkých základných úloh dosahuje personálny manažment
svoj hlavný cieľ?

a) dvoch,
b) troch,
c) štyroch,
d) piatich,
e) žiadna z odpovedí nie je správna.

3. Subjektmi personálneho manažmentu sú:
a) vrcholoví manažéri, zamestnanci, personálny útvar,
b) manažéri, zamestnanci, personálny útvar,
c) línioví manažéri, vrcholoví manažéri, zamestnanci, personálny útvar,
d) línioví manažéri, vrcholoví manažéri, zamestnanci, personálny útvar, tím lídri,
e) žiadna z odpovedí nie je správna.

Kľúčové slová:

testy

personálny manažment

riadenie ľudských zdrojov

plánovanie

fluktuáciaObsah:
 • I. Personálny manažment, jeho úlohy, funkcie a subjekty
  II. Personálne plánovanie
  III. Analýza práce a vytváranie pracovných miest
  IV. Získavanie zamestnancov
  V. Výber zamestnancov
  VI. Systém rozmiestňovania zamestnancov
  VII. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
  VIII. Hodnotenie zamestnancov
  IX. Odmeňovanie zamestnancov
  X. Kvalita pracovného života