Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Teória práva

«»
Prípona
.pdf
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
116 x
Veľkosť
25,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37566
Posledná úprava
24.05.2011
Zobrazené
1 129 x
Autor:
melisa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
stará známa Prusákova kniha, ktorá je alfou a omegou pri štúdiu práva :)

pre získanie základných vedomostí: napr: PRINCÍP PRÁVNEJ ISTOTY ,,Tento zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním Právne vzťahy uvedene v odseku 1 sa spravujú ustanoveniami tohto zákona. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa predpisov občianskeho práva. Ak ich nemožno riešiť ani podľa týchto predpisov, posúdia sa podľa obchodných zvyklosti a ak ich niet podľa zásad na ktorých spočíva tento zákon.“ §1 ods. 1-2 ObZ

PRAMENE PRÁVA
Základným prameňom práva u nás je všeobecne záväzný právny predpis – normatívny právny akt. Všeobecne záväzných právnych predpisov je viacero druhov.

Obyčajové právo – má niektoré náležitosti: Dlhodobé a opakované používanie niektorého pravidla Pravidlom sa spravujú nielen občania ale i súdy Sankcia (nemusia to byť len tresty a nápravné opatrenia, priestupky, trestné činy, disciplinárna činnosť. Môže ísť o civilnú sankciu. Postihujú buď veriteľa alebo druhú stranu pri záväzku, napr. za ne dochvílnosť, za nie riadne splnenú povinnosť).

Určitosť Postupne sa namietalo proti obyčajovému právu, že mu chýba určitosť. Namiesto obyčajového práva nastupovalo pozitívne právo. Nastalo to v Nemecku, kde vznikla škola právneho pozitivizmu. Z prirodzeného práva sa vygenerovali základné práva. a ďalšie

Kľúčové slová:

teória práva

štát

právo

princípy

demokracia

zložky moci