Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Národohospodárska politika - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.docx
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41407
Posledná úprava
21.01.2013
Zobrazené
1 855 x
Autor:
matus.kacur
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rozpočtová (fiškálna) politika
I. Základné definície
Vymedzenie pojmov
Normatívny prístup k fiškálnej politike:
1. Fiškálna politika je využitie verejných financií, najmä ŠR s prioritným cieľom makroekonomickej stabilizácie
2. Rozpočtová politika – naplnenie alokačnej, distribučnej resp. redistribučnej funkcie verejných financií
Pozitívna ekonomika chápe oba pojmy ako synonymá
Rozpočtová politika
Je súhrn cieľov, nástrojov a opatrení na ich dosiahnutie, ktoré štát presadzuje vo finančných vzťahoch prostredníctvom štátneho rozpočtu v národnom hospodárstve
Kľúčový nástroj vlády pri regulovaní finančných otázok
Vplýva na budúci ekonomický a sociálny rast

II. Ciele
Ciele rozpočtovej politiky
Vychádzajú z cieľov HOP
Nenávratným spôsobom rozdeľujú a znovurozdeľujú ND a zabezpečujú hladký a efektívny priebeh rozšírenej reprodukcie
1. Inflácia
2. Vonkajšie ekonomické vzťahy
3. Nezamestnanosť

III. Nástroje rozpočtovej politiky
Zabudované stabilizátory
každoročné vládne výdavky, progresívna daň z príjmov, podpora v nezamestnanosti, subvencie k poľnohospodárskym produktom, štátny výkup poľnohospodárskych produktov, dotácie k bytovému hospodárstvu, transferové platby
Cielené (diskrétne) opatrenia zmeny v daňových sadzbách, zmeny v objeme jednotlivých položiek rozpočtových výdavkov, zmeny v štruktúre vládnych výdavkov, verejné práce a iné výdavkové programy, verejné projekty zamestnanosti
Sústava verejných rozpočtov
...

Kľúčové slová:

menová politika

fiškálna politika

európa 2020

rozpočtová politika

stabilizačná politika

politika trhu práceObsah:
 • Rozpočtová (fiškálna) politika
  I. Základné definície
  II. Ciele
  III. Nástroje rozpočtovej politiky
  IV. Štátny rozpočet
  V. Vyrovnaný/nevyrovnaný
  VI. Krytie rozpočtového dlhu
  VII. Účinnosť a vplyv rozpočtu na ekonomiku krajiny
  VIII. Rozpočet EÚ a jeho vplyv na rozpočet SR

  Menová politika
  I. Základné definície
  II. Ciele, nástroje, nositelia
  III. Úlohy a funkcia centrálnej banky
  IV. Maachstrichtské kritéria
  V. Prijatie eura v SR
  VI. Európska centrálna banka – vznik, úlohy a funkcie
  VII. Inflácia, deflácia – meranie, dosledky pre ekonomiku
  VIII. Nástroje centrálnej banky a ich využitie pri dosahovaní cieľov
  IX. Inflačné cielenie
  X. Transmisný mechanizmus

  Stabilizačná politika
  I. Základná definícia
  II. Zmeny v ekonomike – štrukturálne a cyklické
  III. Ciele, nástroje a nositelia
  IV. Eekonomický cyklus a príčiny jeho vzniku a následky na ekonomický vývoj
  V. Monetárne a intervencionistické nástroje a ich pôsobenie na zmierňovanie ekonomických výkyvov
  VI. Teória ekonomického rastu
  VII. Faktory dlhodobého ekonomického rastu – pôsobiace pozitívne, pôsobiace negatívne

  Vonkajšia hospodárska politika
  I. Základné definície
  II. Ciele, nástroje, nositelia
  III. Miera otvorenosti ekonomiky
  IV. Medzinárodné ekonomické komplexy a prístupy k ich vzniku
  V. Makroekonomická integrácia
  VI. Mikroekonomická integrácia
  VII. Mobilita tovarov a služieb
  VIII. Mobilita kapitálu
  IX. Mobilita pracovnej sily
  X. Mobilita vedecko technických poznatkov
  XI. Spoločná obchodná politika EÚ
  XII. Schnegenský priestor
  XIII. Medzinárodné ekonomické organizácie

  Štruktúrna politika
  I. Základné definície
  II. Ciele, nástroje, nositelia
  III. Štruktúrne zmeny a ich meranie, štruktúrna medzera, štruktúrna kríza, dôvody vzniku štruktúrnych zmien
  IV. Typy štruktúrnej politiky
  V. Európa 2020

  Politika trhu práce
  I. Základné definície
  III. Trh práce, aktívna a pasívna politika trhu práce
  IV. Minimálna mzda – jej tvorba, význam a dopad na ekonomiku
  V. Systém sociálneho zabezpečenia v SR

  Politika konkurencieschopnosti
  I. Základné definície
  II. Ciele, nástroje, nositelia
  III. Nedokonalá konkurencia, jej vznik a druhy
  IV. Regulácia v monopole a oligopole
  V. Nekalá súťaž
  VI. Politika konkurencieschopnosti
  VII. Podnikateľské prostredie a jeho meranie
  VIII. Konkurencieschopnosť krajín na globálnej úrovni a jej meranie a význam pre ekonomiku