Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 573   projektov
6 nových

Anorganická chémia (základy chémie)

«»
Prípona
.docx
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36984
Posledná úprava
11.03.2011
Zobrazené
1 171 x
Autor:
marek599
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Spracované základy chémie potrebné na urobenie skúšky s Technickej chémie. (c) JEFFO

Chemická väzba
je interakcia dvoch alebo viacerých atómov, ktorá podmieňuje tvorbu chemicky stálych viacatómových sústav. (molekuly, komplexy, kryštáli...)...

Druhy chemických väzieb
1. Kovalentná väzba: Pri kovalentnej väzbe majú obidva atómy väzbové elektrónové páry spoločné. Obidva elektróny patria súčasne obidvom atómom a majú opačné spiny (Podľa Pauliho princípu). Každý z atómov spojený kovalentnou väzbou dosahuje konfiguráciu najbližšieho vzácneho plynu...
2. Iónová väzba: je extrémny prípad kovalentnej väzby. Rozdiel elektronegativít viazaných atómov prvkov je väčší ako 1,7...
3. Koordinačno-kovalentná väzba: je že, jeden atóm – DONOR (darca) poskytne obidva elektróny, druhý elektrón – AKCEPTOR (príjemca) má na valenčnej vrstve voľný orbitál a príjme obida elektróny.
4. Kovová väzba: vzniká medzi atómami kovu v tuhom skupenstve. Spôsobuje ju elektrostatická príťažlivosť katiónov kovov a voľne pohybujúcich sa valenčných elektrónov. 
5. Vodíková väzba: sa vyskytuje v zlúčeninách vodíka s prvkom s vysokou elektronegativitou a neväzbovým elektrónovým párom (F, O, N), kde atóm vodíka jednej molekuly tvorí slabú väzbu...

Kľúčové slová:

anorganická chémia

technická chémia

chemické väzby

kovalentná väazba

iónová väzba

koordinačno-kovalentná väzba

kovová väzba

vodíková väzbaObsah:
 • Chemická väzba
  Druhy chemických väzieb: 1. Kovalentná väzba, 2. Iónová väzba, 3. Koordinačno-kovalentná väzba, 4. Kovová väzba, 5. Vodíková väzba
  Vplyv chemickej väzby na vlastnosti látok
  Rovnováha chemických reakcií a jej ovplyvňovanie
  Kinetika a Katalýza
  Kovy a zliatiny chemické a fyzikálne vlastnosti
  Typické vlastnosti kovov
  Zliatiny
  Korózia kovov a ochrana pred koróziou
  Protikorózna ochrana

Zdroje:
 • Zmaturuj s chémie
 • Anorganická chémia I.