Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Vypracovanie otázok na skúšku z predmetu Obchodné právo

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8091
Posledná úprava
24.01.2018
Zobrazené
1 728 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Právna subjektivita fyzických osôb

- spôsobilosť mať práva a povinnosti - zaniká smrťou
- fyzické osoby - 18 rokov = plnoletá osoba
- 16 rokov - manželstvo - súd povoľuje = fyzická osoba získa plnoletosť

Spôsobilosť - aby mohol robiť a zodpovedať za svoje úkony.

Čiastočná spôsobilosť - menej ako 18 rokov so súhlasom zákonného zástupcu.

Spôsobilosť môže byť obmedzená v dôsledku duševnej choroby - súdom, ktorý určí opatrovníka.

Fyzická osoba môže v právnych vzťahoch vystupovať sama alebo byť zastúpená:
a) zákonným zástupcom - rodič
b) zodpovedným zástupcom - zo zákona
c) zástupcom na základe splnomocnenia

Kľúčové slová:

fyzická osoba

právnická osoba

živnostnenský zákon

koncesné živnosti

živnosti

oprávnenia

právna firma

podnikateľský subjekt

obchodný register

likvidácia spoločností

komanditná spoločnosťObsah:
 • Právna subjektivita fyzických osôb
  Právna subjektivita právnických osôb
  Živnostenský zákon
  Ohlasovacie živnosti
  Koncesované živnosti
  Živnostenské oprávnenie
  Podľa novely živnostenského zákona č. 279/91 1. 9. 2001
  Podnikanie podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 s účinnosťou od 1. 5. 1992
  Rozhodovanie o koncesii
  Podnikanie
  Obchodné meno
  Právna forma
  Obchodné tajomstvo
  Podnikateľský subjekt
  Podľa novely
  Obchodný register
  Zbierka listín
  Obchodné spoločnosti
  Všeobecné ustanovenia obchodných spoločností
  Likvidácia obchodných spoločností
  Verejná obchodná spoločnosť
  Komanditná spoločnosť
  Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Spoločnosť s ručením obmedzeným z novely
  Rezervný fond
  Akciová spoločnosť
  Akcia
  Družstvo
  Zmluvy
  Konkurz a vyrovnanie