Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Vypracované štátnicové otázky na Obchodné právo

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8428
Posledná úprava
06.03.2018
Zobrazené
1 122 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Právne skutočnosti
Pojem
Na vznik právneho vzťahu nestačí existencia právnej normy, ktorá predvída právny vzťah. Ku vzniku právneho vzťahu musí byť plnená zákonom predvídaná podmienka, musí nastať okolnosť, s ktorou právna norma spája vznik, zmenu a zánik právnych vzťahov.
Právne skutočnosti sú okolnosti, fakty, s ktorými právna norma spája vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu. Určité skutočnosti sú právne relevantné, len ak sú zakotvené v platnom práve, presnejšie v hypotéze právnej normy a vtedy právo s nimi spája právne následky.
Právna skutočnosť sa dá definovať aj ako skutočnosť, ktorá podľa zákona musí nastať, aby sa niekto stal subjektom oprávnení a povinností, ktoré sú pre určitú situáciu ustanovené v zákone.
Právne skutočnosti - okolnosti, ktoré spôsobujú vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu, t.j. práv a povinností.
Právnou skutočnosťou môže byť napr. zmluva, odstúpenie od zmluvy, závet, smrť, skončenie právneho vzťahu, nariadenie a pod.
Druhy právnych skutočností:
Možno ich rozdeliť podľa toho, či sú závislé od vôle subjektov alebo vznikajú nezávisle od ich vôle.
Právne skutočnosti závislé od vôle subjektov:
- právne konanie - konanie v súlade s platným právom
- protiprávne konanie - konanie, ktoré je v rozpore s platným právom.
Právne skutočnosti nezávislé od vôle subjektov:
- právne udalosti
- protiprávne vzťahy.

Kľúčové slová:

právna skutočnosť

obchodné právo

podnikateľské zoskupenie

komanditná spoločnosť

cenný papier

obchodný zákonník

záväzkyObsah:
 • 1. Právne skutočnosti
  2. Podnikateľ a podnik
  3. Obchodný register + 4. Zápisy do obchodného registra a ich význam
  4. Zápisy do obchodného registra a ich význam
  1. Nekalá súťaž
  2. Právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži
  3. Predbežná spoločnosť (štádium spoločnosti medzi jej založením a vznikom, konanie v mene spoločnosti pred jej vznikom, správa vkladu)
  4. Založenie a vznik obchodných spoločností
  5. Zrušenie a zánik obchodných spoločností
  6. Likvidácia a konkurz
  7. Podnikateľské zoskupenia
  8. Fúzie spoločností (zlúčenie a splynutie obchodných spoločností)
  9. Verejná obchodná spoločnosť
  10. Spoločnosť s ručením obmedzeným
  11. Komanditná spoločnosť
  12. Akciová spoločnosť
  17.AKCIA AKO CENNÝ PAPIER
  18. NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ A.S.
  19. Ponuka prevzatia a povinná ponuka prevzatia
  20.Obchodno-právne vzťahy
  21.Predmet, obsah a zložky obchodno-právnych vzťahov
  22.vznik, zmena a zabezpečenie obchodných záväzkov
  23.Pomenované zmluvy podľa Obchodného zákonníka
  24.Akreditív, inkaso, cestovný šek, bankové uloženie veci, depozitárska zmluva
  25.Zmluva o tichom spoločenstve a sľub odškodnenia
  26.Záväzky v medzinárodnom obchode - §729 a nasl.
  27.Premlčanie a preklúzia
  28.Omeškanie a náhrada škody

Zdroje:
 • skriptá Obchodné právo - BIVŠ