Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Štátnicové otázky Bc. Blok A Manažment a Verejná správa (spoločné)

«»
Prípona
.pdf
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40807
Posledná úprava
01.11.2012
Zobrazené
672 x
Autor:
juro1989
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pre študijné programy Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch + verejná správa.

Kľúčové slová:

bakalárske štátnicové otázky

VSEMVS

manažment verejná správaObsah:
 • 1. Predmet ekonómie a jej metodológia (pozitívna a normatívna ekonómia, mikroekonómia a makroekonómia, metódy skúmania ekonómie).
  2. Základné problémy organizácie ekonomiky a tri základné otázky – čo vyrábať, ako vyrábať a pre koho vyrábať. Základné ekonomické zákony a ich charakter.
  3. Trhový mechanizmus a jeho fungovanie (proces utvárania dopytu, proces utvárania ponuky a proces utvárania ceny, prípady trhovej nerovnováhy). Nedostatky a nedokonalosti trhu.
  4. Správanie spotrebiteľa a vytváranie dopytu. Kardinálny a ordinárny prístup k rovnováhe spotrebiteľa.
  5. Rovnováha firmy v podmienkach dokonalej konkurencie. Rovnováha firmy v podmienkach nedokonalej konkurencie (monopol, oligopol a monopolistická konkurencia)
  6. Kolobeh v makroekonómii a meranie výkonnosti ekonomiky – tok produktov a tok dôchodkov. Produkčná výdavková a dôchodková metóda merania makroekonomických výsledkov. Makroekonomické veličiny – HDP a HNP, ČDP a ČNP, ND, NEW, HDI.
  7. Vzťahy medzi spotrebou, úsporami a investíciami. Spotrebná funkcia a funkcia úspor. Investície a prvky ovplyvňujúce ich veľkosť, dôchodkotvorný a kapacitotvorný efekt.
  8. Hospodárska politika – jej podstata, ciele, nástroje. Úloha štátu v trhovej ekonomike. Keynesovský, neokeynesovský a konzervatívny typ hospodárskej politiky.
  9. Nezamestnanosť a jej meranie a formy. Dobrovoľná a nedobrovoľná nezamestnanosť. Prirodzená miera nezamestnanosti. Sociálne a ekonomické dôsledky nezamestnanosti.
  10. Medzinárodná ekonomická integrácia, príčiny jej vzniku, podstata a formy na mikroúrovni a makroúrovni. Európska únia a súčasný stav
  11. Medzinárodný menový systém a jeho vývoj. Bretton-woodsky menový systém a Kingstonský menový systém – princípy ich fungovania a riešenie medzinárodných menových vzťahov po páde Kingstonského systému
  12. Európsky menový systém (EMS), jeho základné charakteristiky, podmienky vstupu do Európskej menovej únie. Európska menová jednotka ECU ako predchodca EURA, rozdiely medzi nimi, prvky EMS.
  13. Európsky systém centrálnych bánk, ciele a nástroje menovej politiky Eurosystému, Európska centrálna banka, nástroje menovej politiky NBS po 1.januári 2009
  14. Predmet teórie financií, členenie a ich funkcie, objektívna a subjektívna stránka financií, finančný systém, jeho funkcie a nástroje.
  15. Peňažná zásoba, ponuka a dopyt po peniazoch, peňažná rovnováha. Peňažné agretáty, ich štruktúra a využitie v menovej politike
  16. Podstata formy a členenie inflácie z rôznych hľadísk. Meranie a vykazovanie inflácie. Inflácia, deflácia a dezinflácia. Cenové indexy a meranie inflácie v Európskej únii.
  17. Menová politika – ciele a nástroje. Typy menovej politiky – reštriktívna a expanzívna. Teoretické prístupy.
  18. Základné aspekty podnikateľskej činnosti obchodných bánk, systematizácia bankových produktov, cena bankových produktov. Súvaha, výsledovka komerčnej banky, riziká bankového podnikania
  19. Poisťovníctvo, funkcie a kategórie poistenia a ich základné charakteristiky. Sociálne, zdravotné poistenie, produkty životného poistenia a neživotného poistenia.
  20. Štátny rozpočet – rozpočtový proces a rozpočtová klasifikácia, štruktúra štátneho rozpočtu, príjmy a výdavky

Zdroje:
 • Prívařová, M., Martincová, M. Všeobecná ekonomická teória
 • Sysáková, V., Nináčová, V. Úvod do teórie financií a meny