Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

Európske správne právo

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
330 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
24255
Posledná úprava
28.05.2009
Zobrazené
5 902 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Právne akty ES
- tieto pramene správneho práva sa tvoria mimo hierarchického systému vnútroštátnych právnych predpisov
- sú svojbytným právnym poriadkom odlišným od vnútroštátneho práva i medzinárodného práva
- právne akty ES sú prameňmi európskeho správneho práva potiaľ, pokiaľ sa týkajú podmienok činnosti verejnej správy
- európske správne právo riadi výkon verejnej správy v zjednocujúcej sa Európe a odráža vôľu európskych občanov a štátov vytvárať právne spoločenstvo

v súčasnosti sa európske správne právo chápe ako:

1. správne právo spoločné pre európske demokratické štáty (spoločné správne právo, ius commune)
- tento prístup k európskemu správnemu právu sa spája s konštituovaním Rady Európy (1949) a spočíva v sformovaní tzv. európskeho správneho štandardu na pôde Rady Európy
- význam európskeho správneho štandardu spočíva v dôraze, ktorý sa v členských štátoch Rady Európy kladie na ochranu ľudských práv a slobôd v činnosti verejnej správy po 2.sv.vojne
- ius commune teda vzniklo uznaním všeobecných princípov správneho práva vo väčšine európskych štátov
- jedným z dôsledkov rešpektovania týchto princípov je efektívna vymožiteľnosť verejných subjektívnych práv na Európskom súde pre ľudské práva

2. správne právo tzv. administratívnoprávnej spolupráce štátov Európy = základom sú mnohostranné európske dohovory, ktorým sa konštituoval tzv. európsky správny priestor, ktorý zahŕňa medzivládnu spoluprácu v administratívnych veciach, ale i administratívnu spoluprácu neštátnych subjektov verejnej správy
= aj v tomto chápaní európskeho správne-ho práva vystupuje do popredia Rada Európy a OECD
= spolupráca v rámci európskeho správne-ho priestoru podlieha všeobecným právnym princípom, na ktorých sa zakladá najmä Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd

3. správne právo ES = v súčasnosti sa európske správne právo spája najčastejšie s právom ES (komunitárnym právom), ktoré sa konštituovalo Zmluvou o založení ES
= rozdiely medzi komunitárnym právom a únijným právom sú založené na rozdieloch medzi ES a EÚ

Kľúčové slová:

správne právo

európske správne právo

európsky súdny dvor