Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Aplikácia manažérskych funkcií pri organizácii plesu

«»
Prípona
.pdf
Typ
SOČ
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
4,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39993
Posledná úprava
13.09.2016
Zobrazené
2 425 x
Autor:
bronislava.dzinova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom našej práce je odovzdať nadobudnuté skúsenosti s organizáciou plesu budúcim organizátorom. Preto sme sa snažili vytvoriť súhrnný Manuál pre budúcich organizátorov, ktorý by slúžil ako pomocný materiál, a študenti by mali možnosť sa od neho odvíjať.

Zhrnuli sme v ňom desať, podľa nás, najdôležitejších bodov. Body sme sa snažili napísať v tzv. “študentskom jazyku“, aby tento manuál mohli používať aj študenti, nenavštevujú obchodnú akadémiu a nemajú dostatok ekonomických znalostí. Hlavnou úlohou tohto manuálu je vyvarovať študentov pred zbytočnými chybami, a tak zrýchliť proces organizácie.

Cieľom práce bolo aj oboznámiť čitateľa čo všetko organizácia plesu prináša, s čím musíme počítať, čoho vyvarovať.

Kľúčové slová:

manažment

manažérske funkcie

aplikácia manažérskych funkcií

organizácia plesu

ples

stredoškolský ples

SOČ

manažmentObsah:
 • Prílohy - 4 -
  Úvod - 5 -
  1 Problematika a prehľad literatúry - 6 -
  1.1 Manažérske funkcie - 7 -
  1.1.1 PLÁNOVANIE - 7 -
  1.1.1.1 Plán - 7 -
  1.1.1.2 Ciele - 8 -
  1.1.1.3 Etapy plánovacieho procesu - 9 -
  1.1.2 ORGANIZOVANIE - 10 -
  1.1.3 VEDENIE ĽUDÍ - 10 -
  1.1.3.1 Motivácia a stimulácia - 11 -
  1.1.4 KONTROLA - 12 -
  1.1.4.1 Zásady efektívnej kontroly
  1.1.4.2 Uskutočňovanie kontroly - 12 -
  2 Ciele práce - 13 -
  3 Materiál a metodika - 14 -
  3.1 Realizácia projektu - 15 -
  3.1.1 PLÁNOVANIE - 15 -
  3.1.1.1 Etapy plánovacieho procesu - 15 -
  3.1.2 ORGANIZOVANIE - 17 -
  3.1.2.1 Organizačná šturkúra - 17 -
  3.1.2.2 Oslovovanie sponzorov - 18 -
  3.1.2.3 Program - 19 -
  3.1.2.4 Marketing a predaj lístkov - 20 -
  3.1.2.5 Problémy a ich riešenie, organizácia v deň plesu - 21 -
  3.1.3 VEDENIE ĽUDÍ - 22 -
  3.1.4 KONTROLA - 23 -
  3.1.4.1 Zásady efektívnej kontroly
  3.1.4.2 Výstupná kontrola - 23 -
  4 Výsledky práce - 24 -
  5 Záver - 26 -
  6 Resumé - 27 -
  7 Zoznam použitej literatúry - 28 -
  Prílohy

Zdroje: