Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Základy komunikácie

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
46 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7564
Posledná úprava
02.04.2018
Zobrazené
4 229 x
Autor:
hassan
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pojem komunikácia má viacero významov. Neustále sa s ním v živote stretávame a väčšinou si predstavíme internetové alebo telefonické spojenie.V skriptách sme sa sústredili na sociálnu komunikáciu a položili sme si niekoľko otázok, ktoré vyplynuli z bežného života i pedagogickej praxe. Vieme navzájom komunikovať? Vieme sa rozprávať? Alebo už vplyvom internetu, videa a televízie sa charakter sociálnej komunikácie natoľko zmenil, že nám komunikácia robí problémy? Stačí si uvedomiť, aká problematická je často komunikácia s vlastnými rodičmi, starými rodičmi. Zoznamujeme sa prostredníctvom anonymného internetu, takže nie je problém nájsť si za (partnerku) hoci aj ľudožrúta, pozri nedávny prípad v Nemecku. Ale nakoniec sa aj tak musíme stretnúť zoči - voči. Študentovi Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, predkladáme skriptá Úvod do základov sociálnej komunikácie. Úlohou textu nie je nahradiť štandardné knihy, ani neponúka riešenie všetkých problémov týkajúcich sa základov komunikácie. Kolektív autorov si stanovil za cieľ predovšetkým prehľadne a didakticky primerane vysvetliť látku, ktorá sa preberá v prvom ročníku. Dôraz kladieme na zrozumiteľnosť, nakoľko fakultu navštevujú absolventi z rôznych stredných škôl - od gymnázií a stredných odborných škôl až po stredné odborné učilištia a študenti externého štúdia.

Kľúčové slová:

komunikácia

reč

správanie

rozhovor

mimika

proxemika

haptikaObsah:
 • Úvod 4
  1. Interakcia a komunikácia (Libor Bernát) 8
  2. Reč (Kvetoslava Mojtová a Libor Bernát) 15
  3. Dialóg (Andrej Rajský) 23
  4. Nonverbálne správanie 30
  a) úvod (Libor Bernát)
  b) mimika (Libor Bernát) 31
  c) kinezika (Libor Bernát) 36
  d) posturológia (Eva Olšavská a Libor Bernát) 40
  e) proxemika (Marek Mocker) 43
  f) haptika (Libor Bernát) 48
  g) image (Libor Bernát) 51
  h) tón reči (Libor Bernát) 55
  i) záver (Libor Bernát) 56
  5. Posudzovanie osobnosti (Libor Bernát) 59
  6. Komunikačné štýly (Libor Bernát) 67
  7. Typy rozhovorov (Juraj Fischer) 73
  8. Stratégia konania (Marek Mocker) 80
  9. Empatia (Juraj Fischer) 83
  10. Stres (Libor Bernát) 88
  11. Konflikt (Libor Bernát) 93
  12. Asertivita (Eva Odlerová) 99
  13. Taktické konanie (Marek Mocker) 106
  14. Prijímací pohovor (Marek Mocker) 112
  Záver 119
  Literatúra 120

Zdroje:
 • Dale Carnegieho Úspech si ty Bratislava, Genezis 1992,
 • ABRAHÁMOVÁ, E. - ŠKVARENINOVÁ, O. /Kapitoly zo štylistiky a rétoriky pre právnikov./ Bratislava : UK, 2002. ISBN 80-7160-163-2
 • ARGELANDER, H. /Prvé interview v psychoterapii./ Trenčín : Vydavateľstvo F, 1998. ISBN 80-9672-778-8
 • BERNE, E. /Co řeknete až pozdravíte: transakční analýza životních scénářů./ Praha : Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-231-6
 • BARKER, A. /Umíte přesvědčit?/ Praha : Computer Press, 2003. ISBN 80- 7226-378-1
 • BEDNAŘÍK, A. /Riešenie konfliktov./ Bratislava : Centrum prevencie a riešenia konfliktov, 2001. ISBN 80-968-0954-7
 • ...
 • ...